Лекции по Медицина

12. Стабилна стенокардия

Най-често се дължи на стесняваща атеросклеротична плака. Стабилната стенокардия е хронична. Тя е прекордиална болка при физическо усилие в резултат на коронарогенна исхемия на миокарда- коронарна недостатъчност- несъответствие между големината на коронарния кръвоток и метаболитните нужди на миокарда. КЛинична картина- появява се пристъпна непродължителна болка в гърдите, която се проявява при физическо усилие, стрес. Характерен белег е бързото преминаване след прием на нитроглоцерин под езика. Липсва динамика в характеристиката на болката в продължение на месец. Болковите пристъпи не се променят по продължителност, сила, честота и глицеринов ефект. Ако се появи същата болка, но продължи над 15 мин, трябва да се приеме за израз на миокардрн инфаркт. Лечение- ограничаване на физическата активност, спиране на тютюнопушенето, контрол на АХ, на холестерола, медикаментозно лечение с бетаблокери, калциеви антагонисти и др.