Лекции по Медицина

42. Дегенеративни ставни заболявания: на колянната става

Гонартроза- артроза на колянната става. Над 70 год. възраст всички имат гонортроза. Това е износване на ставния хрущял, тя е тогава когато има оплаквания.
Причини:
- статични деформитети на колянните стави- genu varum – О- образни;genu valgum- Y- образни;
- различини заболявания от съдово естество;
- при различни травматични увреди на колянната става, ставна нестабилност с увреди на връзките.
Най-честата причина за гонартроза е опериране на колянната става от скъсан мениск.
- Наблюдава се при пълни хора;
- Ендокринни заболявания;

Клиника: затрудненост при качване и слизане по стълби, болка при натоварване във вътрешния отдел на КС.Тя се деформира, губи нормалния си вид. При движение се чува хрус. Започват контрактури и ограничение на движенията, има дефицит на екстензия. На рентгена се вижда стеснение на ставната междина, множество остеофити, свободни хрущялни телца- мишки. Параклиниката е в норма. Най-често при гонартроза са възпалени връзките около КС.

Оперативно лечение:
- Правят се коригиращи остеотомии; (40год)
- Почистване на КС- най-добре с артроскоп;
- Частична колянна протеза;(50год ) а над 50 пълна протеза
Коленните протези са по-добре поносими от тазобедрените.