Лекции по Медицина

7. Стерилизация и дезинфекция

Стерилизация-разбираме убиването на МО и техните спори.
Дезинфекция- убиването на патогенни МО в външна среда.
Антисептика-убиване на МО в/у кожа и лигавици.
Стерилизация- може да бъде физична или химична.Физична е с физични средства и може да е топла и студена.Студената стерилизация се осъществява с бактериални филтри и с 2 излъчвания.Излъчванията могат да бъдат нейонизиращи UV лъчи / така се стерилизират помещения / и с ултразвук / се стерилизират стоматологични инструменти./,
и йонизиращи-гама лъчи / с тях се стерилизират лекарства и др. Неподлежащи на термична обработка в-ва./
-Стерилизация с топлина : -суха топлина / изгаряне /
-с сух горещ въздух / в сух стерилизатор като режима е 2 часа на 160°/
-влажна топлина-един час на 100° да ври.
- тиндализация- загряване до 56°за 1 час в пет последователни дни.
- стерилизация с водни пари
- текущи водни пари- в апарат на кох се провежда, загрява се за полувин час на 100° в три последователни дни
-водни пари под налягане-автоклавиране-121° една атмосфера за 20 минути.
-химична стерилизация- провежда се с формалин или с параформалинови таблети.Етиленов оксид-той се извършва под налягане , но проблема е ,че е токсичени канцерогенен и изисква много дълъг престой след обработка.Стерилизацията задължително подлежат на контрол.Процеса на стерилизация се контролира чрез индикатори или се контролират стерилизираните вече пособия.