Лекции по Медицина

15. Стомах и дуоденум

Изследват се с 200 мл бариева каша, изпита на гладно. Може да се използва двоен контраст, като се прибави газ (използват се прахчета), за да се оцени лигавичния релеф.

Критерии за малигненост:
1. Размери над 2 см.
2. Разязвяване.
3. Промени в съседния лигавичен релеф.
4. Загуба на резките очертания.

Дефекти в изпълването.
Биват три вида:
• Дефекти, предизвикани от процеси в стената
• Дефекти, предизвикани от процеси извън стената
Карцином произхождащ от бронха или друг процес (аневризма на аортата, пакети лимфни възли, лимфом, тумори на сърцето и перикарда).
• Дефекти, предизвикани от процеси в стомаха и дуоденума, но невлкючващи стената.

Чужди тела.

Тумори.
Неправилен полицикличен дефект с промяна на лигавичните гънки (с дъгички навътре и шипчета навън). Карцином близо до пилора води до забавяне на изпразването на стомаха.
1. Линитис пластика. Стомаха прилича на тръба, няма газов мехур. Това е белег за малигненост.
2. Карицином в стадий Т1 N0 M0 има проггноза 60% преживяемост.
3. Лейомиом. Наблюдава се добавена сянка, разязвяване.

Полип.
Единичния полип се отстранява, докато множествената полипоза е елемент на редица синдроми и обикновено е преканцероза. Извършва се гастроскопия с биопсия от дръжката на полипа, тъй като малигнизирането започва най – често оттам.

Язва на стомаха.
Изследва се във фас или профил. Наблюдават се три основни белега:
1. Язвена ниша - добавна сянка – в профил е трапецовидна с широката основа към лумена, в лицева проекция е кръгла или триъгълна и симетрична. По – плоските са остри, острите са хронични.
2. Вал около нишата – дължи се на 1.спазъм на двата мускула (lamina muscularis mucosae и мускулния слой на стомаха) 2.на възпалитекен инфилтрат 3.цикатрикс
3. Пряк белег - конвергенция на лигавичните гънки. Сочат към язвата при фасова графия.

ДД между доброкачествена и злокачествена язва:
• Бенигнена.
1. Язвата е извън лумена на стомаха.
2. Ръбът е правилен и окръглен при фас.
3. Обикновено е по малката кривина.
4. Гънките са близо до язвения кратер.
• Малигнена.
1. Проектира се в неправилен дефект на изпълването (полип например).
2. Ръбът на язвата е неправилен.
3. Няма определено място.
4. Гънките са заличени неправилно.

Усложнения на стомашна язва.
• Малигнизация.
• Перфорация – визуализира се със свободен въздух под диафрагмата, когато пациента е прав. При латерография въздухът е под пъпа.
• Пенетрация.
• Кървене – доказва се гастроскопски.

Стеснение на стомаха.
• Дифузно стеснение. Хроничното персистиране на стеснението е белег за малигненост. Наблюдава се при лимфом, линитис пластика.
• Локално стестение. Наблюдава се при спазъм, цикатрикс на хронична язва, инфилтрация на стената от карцином.

Пилорна стеноза.
• Вродена, хипертрофична. Среща се по – често при момченца, между двадесетия и четиридесетия ден. Клинична картина – повръщане като фонтан. В десния хипохондриум се опипва плътна формация като олива – самия пилор. Диагнозата се поставя ехографски.
• У възрастни се наблюдава при язва около пилора, оздравяла с цикатрикс. Получава се склеротична стеноза. Нормално стомаха се изпразва до четвъртия час. Ако се изпразва до 12-тия час - І степен стеноза. До 24-ти час – ІІ степен. Над 24-тия час – ІІІ степен.

Гастрит.
Ендоскопски – ерозии на стомашната лигавица.

Хиатусова херния.
Плазгаща. Заедно с кардията и форникса.
Търкаляща. Част от форникса, без кардията. При напречен срез на КТ ще се видят два лумена.
Херниите могат да бъдат заклещени.

Дуоденална язва.
Същите белези както при сомах.
Трудно се диагностицира. При оздравяване се наблюдава птиза на булбуса (не се разгъва) или спазъм.