Лекции по Медицина

25. Травма на пикочния мехур

Руптура може да се получи при директен удар на пълен пикочен мехур или да бъде част от обширна контузия в областта на таза. Ако руптурата е интраперитонеална, контрастът, въведен в пикочния мехур ще изтече в перитонеалната кухина (най – често в основата на мехура). Може да видим пикочния мехур повдигнат нагоре от екстравазата (кръв и урина).
• Ултразвук. Руптурата може да се открие ехографски по наличието на перивезикуларна течност, но без да се вижда мястото на лезията.
• КТ. Показва пресни хематоми в малкия таз (с голяма плътност) и течни колекции от урина ( с ниска плътност). Допълнително могат да се открият и фрактури в таза.
• Цистография. Най – добър метод за доказване на руптура на пикочен мехур.