Лекции по Медицина

28. Травматизъм на периферните нерви: невропраксия, аксонотмезис, невротмезис - локализация и приниципи на възстановяване

Те са открити(от външен агент) и закрити( от притискане върху анатомичен израстък, стеснени канали, от фрагменти, зле зарастнали фрактури).
Според степента на увреда се делят на:
- Невропраксия- не са прекъснати аксоните и техните обвивки, а има временна дисфункция на нерва (възстан.се 2-3 седм.).
- Аксонотмезис- аксоните са прекъснати, но са запазени техните шманови обвивки, което означава че те могат да прорастнат и да се възстановят почти напълно за няколко месеца.
- Невротмезис- тотално прекъсване на един нерв. При прекъсване на нерв винаги има последствия от моторно, сетивно, вегетативно естество. Нервите се възстановяват по хирургичен начин като най-често се правят епиневрален шев. Нервите прорастват 1мм на ден при младите. Възстановяването е с месеци и никога пълно възстановяване. Възстановяването протича през 3 фази: безсимптомна, следва функционален стадий за 3-4 месеца – през този стадий се получава парестезии(изтръпвания)- важен е симптома на Тинел, който показва нивото на прорастване; функционална фаза- състоянието остава дефинитивно.