Лекции по Медицина

1. Травматизъм

1.Закрити травми:
- контузио- увреда на меките тъкани подлежащи под кожата без да има фрактура на костите. Обикн. има разкъсване на връзките – нерви.
Клиника: оток, болезненост, леко зачервяване, след 2-3 дни- посиняване. Терапията е изкл. консервативна- лед, компреси; рядко се налага пункции.

-Distorsio – навяхване. Случва се при ставите на ОДА;при хипердвижение на съответната става. Тук се констатира кръвоизлив в ставата, чиято причина трябва да се тьрси в разкъсване на лигаменти и капсулата. Когато имаме кръв във ставата се нар. хемартроза. Налице са ограничени болезнени движ.,силен болков синдром. Най-добре е да се нарправи имобилиз. на ставата за 2-4 седмици; физиотерапия.

2. Луксация - травматично разместване на ставните краища на една става. Винаги е тежка травма. Имаме деформация- нормалния контур на дадената става се нарушава; блокирани движ.; силна болезненост; оточност. Винаги се правят рентгенографии за уточняване на състоянието.

Усложнения:
- да стане рецивидираща;
- луксациите могат да развият остеоартроза;
- наруш.на кръвоснабдяването на някои ставни краища;
- водят до втвърдяване на ставите в рехабилит.период;
Много често се съчетават с фрактури, което усложнява тяхното лечение.Прави се по-барза репозиция под анестезия; имобилиз. за съответен период.