Лекции по Медицина

21. Травми на гръбначния стълб. Дисторзии и луксации на шийните прешлени

Част от тези травми водят до тарйна инвализация.
Механизмът на получаване е при хиперфлексия, хиперекстензия, ротация и аксоинна компресия.
Травми на шийния отдел:
- Фрактура на 1-и шиен прешлен- атласа, който се притиска между 2-и прешлен и окципиталната кост при аксионно натоварване. Чупят се masa lateralae. Има опасност от хлътване на мозъка. Лечението е с т.нар. халоджакет.
- Фрактура на зъба на 2-и шиен прешлен. Механизъм на получаване: най-често при ротации. Трябва да се направи снимка с отворена уста. Поставя се яка за 3 месеца. При по- тежки случаи халоджакет и операт. лечение.
- от 3 до 7-и прешлен най-често се получават клиновидни компресионни фрактури, чиито клинични картини може да бъдат задължително с болка, ограничена подвижност при увреда на коренчетата , различна неврологична симптоматика.
Лечението е носене на яка при по леките случаи, директна черепна екстензия, халоджакет, метална фиксация. От огромно значение при рентгенологичната картина са формата на прешлените(квадратни); разминават ли се 1-2мм, разстоянието на междупрешленните тела, има ли клиновидна фрма и др.

Фрактури в торакалния дял на ГС
По- рядко се срещат поради 3 причини:
- прешленните тела са големи
- имат широки и големи дискове
- за тях се залавят ребра, които играят протектираща роля( защитна). Обикновенно са със слаба болезненост, лек гибус(гърбица); достатъчно е носенето на корсети 1-2 месеца или постелен режим. Тези фрактури са много характерни за възрастните хора с остеопороза.