Лекции по Медицина

32. Травми на костите

Рентгенологичното изследване на костите започва със стандартни рентгенографии в лицева и странична проекция. Ако се направят по – малко от необходимите процедури се обезсмисля цялото изследване и се занижава неговото качество. Рентгенографиите трябва да са в две взаимно перпендикулярни плоскости, което е минимумът от нужните изследвания.
Обзорната графия на кост е ценна за:
1. Уточняване на фрактура и дислокация.
2. Определя дали подлежащата кост е нормална или фрактурата се е появила в абнормална кост – т. нар. патологична фрактура. Графията показва мястата на фрактурата и костните краища преди и след лечението.
3. Оценява заздравяването на костите и възможните усложнения.

Фрактура.
Прекъсване на цялостта на коста, хрущяла или и двете, с или без мекотъканно нараняване.
Рентгенологични белези:
1. Фрактурна линия. Обикновено е тъмна линия, много тънка и може да се пропусне. Може да е плътна, в резултат на припокриване на фрагментите.
2. Стъпало в кортикалис. Може да е единствения белег за наличие на фрактура.
3. Прекъсване на костните трабекули. Вижда се при импактните фрактури, където няма видима тъмна линия.
4. Издуване или измятане на кортикалис. При деца, където фрактурите са тип “зелена пръчка” – костта се чупи без да се нарушава периоста. В млада възраст той е еластичен.
5. Мекотъканно подуване. Белег за мястото на фрактурата.
6. Ставен излив. Обикновено след травма и е израз на вътреставна фрактура.
Допълнителни рентгенови графии при травма.
Фрактурите могат да не се видят в две взаимно перпендикулярни проекции. За това се правят следните коси проекции:
• Стрес графии. Графия на става под напрежение. Полезни са при нараняване на глезена, където форсираната силова инверсия или еверсия може да покаже изместване на талуса.
• Графии при флексия и екстензия. Обикновено се правят на шийни прешлени при разкъсване на дорзалния лигамент, който върви по задната повърхност на телата на прешлените. Това е видимо при флексия на шията на пациент в съзнание, тъй като болката пречи да се нарани гръбначния мозък при движението на пациента. Графиите на трябва да се правят при пациент в безсъзнание.
• Рентгенография на здравата страна. Снима се здравата страна, особено при деца, където епифизираните линии могат да симулират фрактура.
• Късни графии. Обикновено две седмици след травмата. Резорбцията на костни отломки може да разкрие фрактурната линия при фрактури на скафоидната кост.

Радионуклидно изследване.
След първите два – три дни показва повишена активност на засегнатите места. Тя персисистира до заздравяването на костта. Множествените фрактури могат да дават картина на метастази.

КТ.
Предимство е по – добрата оценка на фрактурите на костите на таза и гръбначния стълб.
Гръбначен стълб. Визуализират се крачетата на артикуларните израстъци и фрагменти към спиналния канал. Таз. Добре видими са тазобедрените стави.
КТ показва взаимоотношението на фрактури към ставата и свободните фрагменти вътре в ставата.

ЯМР.
Използва се за откриване на нараняване на меките тъкани, сухожилия, мускули, лигаменти. Не е за диагностика на самите травми.
Контузия (натъртване) на костния мозък. Дължи се на оток или вторично кървене при травматични трабекуларни лезии.