Лекции по Медицина

26. Травми на стави, сухожилията и мускули – механизъм, клиника и лечение.

Биват открири и закрити.
Откритите са при прорезни наранявания на флексорните сухожилия на ръката.
Закритите най-често при дорзалната разтеглица, при роптура на ext indicis при зле зарастнала фрактура на радиуса.
Веднага след срязването на сухож.проксим.му край се контрахира и след няколко дни трудно може да бъде върнато на нормалното място.
При възстановяването на сухожожилията се изисква инструменти, обучен екип. При размачкана кожна рана се изчаква до заздравяване на раната и чак тогава се извършва сухожилен шев. Сухожилията се възтановяват, то е от изклщчителна важност за функцията на ръката.
- Първо – непосредствено след срязването, като условие е да имаме гладка порезна рана
- Сухожилна пластика- използва се където има дефект. Взема се присадък от m.palmaris longus. Самата биология от сухожилно срастване се характеризира с прорастване на кр.съдове от околните тъкани. Всичко това води до срастване с нарушена плъзгателна способност на сухожилията и води до контрактури на пръстите. Затова от изключително значение е перфектната репозиция и навременно лечение.