Лекции по Медицина

16. Тригеминална невралгия

Силна пристъпна стрелкаща и пробождаща болка в зоните на инервация (предимно на максиларния и мандибуларния клон).
Етио: при есенциалната невралгия - възможна компресия от кръвоносен съд; при симптоматична – тумори, аневризма на базиларната артерия, МС, фокална инфекция от зъбен произход, възпал. п-си.
Патогенеза: компресия>фокална демиелинизация>абнормални ектопични импулси от влакната провеждащи тактилния усет към влакната за болковия усет (така се обясняват тригерните зони). Участват и централни м-ми: каудално тригеминално ядро, таламус.
КК: внезапни болкови пристъпи, продължават няколко секунди. Силна и жестока болка. По сила отстъпват само на таламичната болка (от тема 4). Предизвиква се от емоционална възбуда, движения,говорене, дъвкане, гълтане, докосване на тригерни зони. След пристъпа – няколко минути рефрактерен период, през който провокиращите болката ф-ри могат да предизвикат нов пристъп.При невралгична болка на офталмичния клон – herpes zoster ophtalmicus – имаме и херпесен обрив.
Диагноза: на базата на клиничната симптоматика. МРТ с ангиография за откриване на съдово-нервен конфликт (компресия), изключване на туморни и възпалителни п-си.
ДД: тригеминален асцендиращ неврит (след екстракция или пулпит, периодонтит, гранулом); невралгия на глософарингеалния нерв; мигренозна болка(пулсиращ характер, гадене и повръщане); кластърно главоболие (в слепоочието); синдром на Костен (дисфункция в ТМС); Паратригеминален синдром на Раедер (при грануломатозни и неопластични п-си в параселарната област – няма тригерни зони); синдром на Толоса-Хънт (ретроорбитален идиопатичен грануломатозен възпалителен п-с засягащ очедвигателните нерви и офталмичния нерв – повлиява се от кортикостероиди).
Лечение: антиконвулсанти (Carbamezepine, Topiramate); антидепресанти (Amitriptylin); НПВС (Ketoprofen, Diclofenac); инжектиране на алкохол и фенол в областта на foramen ovale или rotundum, елетроневростимулация, хирургична микроваскуларна декомпресия, резекция на коренчето.