Лекции по Медицина

22. Туберкулоза на бъбреците

Винаги вторична форма. Дължи се на хематогенна дисеминация на М. Tuberculosis. Те инфектират кортекса и предизвикват кортикални абсцеси, които се изливат в самото бъбречно легенче. От там инфекцията може да ангажира и други части на пикочната и гениталната системи. В ранните стадии могат да се открият туберкулозни бактерии в урината. По – късно се появяват следните белези:
1. Калцификат – един или повече, неравни, неправилни. В напреднали случаи с продължителна туберкулозна пиелонефроза по – голяма част от бъбречните колекторни системи могат да са разширени и калцифицирани. Калцификата не означава, че заболяването не е активно.
2. Неправилност в очертанията на каликса. Най – ранната промяна. По – късно се появяват и запълнени с контраст кухини в съседство с каликса. С напредване на заболяването кухините се уголемяват и бъбречния субстрат се разрушава.
3. Стриктури. Могат да се появят на всяка част от пиелокаликсната система или уретера, което води до дилатация на една или повече каликси. Множествеността на структурите е важна диагностична черта.
4. Ако пикочния мехур е ангажиран, стената му е неравна в резултат на възпалителния едем. При напредване на процеса е на лице фиброза със задебеляване на стената и намаляване на обема му.