Лекции по Медицина

19. Доброкачествени и злокачествени тумори на женските полови органи. Поведение

Женските полови органи често развивт туморни образования поради техния анатомичен строеж, ембрионален произход и функционални особености.
Туморът представлява разрастваща се, непрекъснато и продължително, тъкан ,която се отличава от изходящата по своя атипичен морфологшчен строеж.
Новообразуваната тъкан в зависимост от морфологичния си строеж и клинично протичане бива доброкачествена или злокачествена.в зависимост от локализацията някои доброкачествени тумори могат да се изродят в злокачествени или малигнизират.
някои доброкачествени тумори симулират туморни образования и се наричат ретенционни кисти.те растат бавно, не достигат големи размери и причина за образуването им е инфекция. Запушване на изходното отвърстие на жлеза и образуване на кухина.
Злокачествените тумори се характеризарат със следните особености:
В своето развитие прорастват в околната здрава тъкан и постепенно е разрушават
Дават рецидиви след отстраняването им и метастазират
Въздействат върху общото състояние на организма и се стига до интоксикация, кахексия и смърт.
Доброкачествени тумори на жпо

1. Тумори на вулва:
кисти– ретенциозна киста на бартолинова жлеза, липом, хемангиом
Диагнозата се поставя от клиничната картина, огледа и локализацията; най-често едностранно, с големина на орех до кокоше яйце по големите срамни
Устни. Причина е инфекция - микробна или гонококова. Развива се оток, зачервяване до абсцес, при хемангиома липсват симптоми.
Лечението е оперативно и антибиотично. Бартолиновата киста рецидивира и се стига до марсупиелизация.

2. Тумори на влагалище
киста – кръгловато образование от грахово зърно до кокоше яйце под влагалищна стена и папилом – разрастване на лигавицата, рядко, наподобяващо цветно зеле
Откриват се случайно при гинекологичен преглед поради липса на симптоматика.
Лечение – оперативно, хистологично, папилома се изражда злокачествено.
3. Маточно тяло -миома на матката/ всяка пета жена 30-45 години/
Образува се от гладка мускулатура и по локализация бива:
Субмукозни, интрамурални , субсерозни, интралигаментарни,” раждаща се”.
Клиника:
 Метрорагия
 Дисменорея, тежест и дискомфорт в малък таз
 Подуване на корема до остър корем при торзия на възел
 Симптоми от притискане на съседни органи –пик.мехур и ректум
 Стерилитет и хабитуални аборти
Диагноза: палпация- абдоминална и вагинална, оглед със спекулум- израждащ се възел, узд, хсг, кюретаж, лс и други.
Усложнения: рядко израждане в сарком, анемия, торзия, обилни метрорагии, аборти, акушерски усложнения.
Всяка жена с миома трябва да се контролира на 3-6 месеца.
Лечение: консервативно и оперативно по критерии и обем на оперативната оценка.
4. Яйчникови тумори
Клинично се представят като “аднексиални формации”. Яйчникът е шампион по брой и варианти на туморите поради богатсвото на тъкани, от които е изграден.
Според сзо 1973г. Хистологичната класификация включва іх групи 200 вида, от тях 2/3 са от епителен произход , 25% малигнени.
a. Пролифериращи и непролифериращи
b. Хорнопродуциращи и хормонално неактивни
c. Първични, вторични и метастатичн
Общи свойства на овариалните тумори:
 Нарастват свободно в коремна кухина и безсимптомно достигат до голям обем
 Консистенцията варира от кистозна до хрущялна
 Формата е разнообразна, както и подвижността до ограничена
 При нарастване притискат съседни органи и изпълват малък таз
 Срещат се във всяка възраст
 Усложнения:
 Торзия до нарушаване на венозния оток, некроза и остър корем
 Кръвоизливи в капсулатас нагнояване – колапс, шок, перитонит
 Руптура на киста с коремен кръвоизлив –шоколадова киста
 Сраствания следствие инфилтрация на съседни органи
 Злокачествени дегенерации
 Асиметрични отоци по долни крайници
 Маскулинизаращи или вирилизиращи симптоми
 Разстройства в менструален цикъл – метрорагии или аменореи
 Диагноза: само хистологична след гефрир
 Лечение: класическо правило- всяка яйчникова формация оперативно се отстранява, независимо от възраст, симптоматика, големина при положение, че 3 месеца не се повлиява от консервативно лечение или е повече от 5 см . Големина.
 Функционални овариални кисти са най-чести и се развиват в полово зряла възраст
 Фоликулинови кисти, кисти на жълтото тяло, поликистозни яйчници, муцинозни, дермоидни, фибром, шоколадова киста /ендометриоза/.

Предракови заболявания на жпо
Към тях се отнасят: хиперплазия и хипертрофия на епитела, поява на клетъчна атипия, хиперкератоза, прорастване на базалната мембрана и бързото разрастване в околната тъкан
Преходният период между доброкачествен и злокачествено изменение продължава определено време и се доказва цитологично, хистологично , ендоскопски, клинични други методи, имунологично.
1. На вулва : левкоплакия, крауроза, лихен склерозис ет атрофиканс
2. На маточна шийка : дисплазия, ерозио, ектропион,
3. На маточно тяло: жлезиста хиперплазияна лигавица, полипи на ендометриум
4. На яйчник: кистоми; папиларни, псевдомуцинозни; хормонопродуциращи и други с биологична малигненост.

Злокачествени заболявания на жпо

Рак на външни полови органи са in situ- vin, morbus boweni,
Редки тумори след 65 години.
Рискови фактори – затлъстяване, диабет, хипертония и предраковите. Най-често са първични, може и метастатичен от др. Полови органи. Опипва се плътен възел или язва с неравни краища, предимно големи срамни устни и на широка площ, увеличени ингвинални л. Възли. Постепенно обхваща уретра, клитор, анус. За диагнозата се използват хирургичното стадиране, по figo или tnm
Протича в 4 стадия.

Лечението е комбинирано – хирургично, лъче и химиотерапия.
Рак на маточна шийка - заема 2 място от всички тумори на жпо. Рискови групи са:ранен полов живот, безразборни полови контакти, инфекции с нрv, тип 16 и 18, многораждали, ниско социално ниво, лоша интимна хигиена, тютюнопушене.
При съмнения за цервикален карцином трябва:
Преглед с цитонамазка, колпоскопия, биопсия, вирусна намазка, узд, ямр и други.
Възможности за ранна диагноза чрез профилактичен скрининг на цитонамазка, от 20 до 60 години на всяка година , веднъж годишно.
Клиничните симптоми зависят от стадия / 4 стадия/
Първите симптоми- от контактно кървене или кръвенист вагинален флуор са вече късни симптоми.
Точното определяне на стадия е от значение за вида и обема на операция.
лечебният план се изработва индивидуално и следва алгоритъм - от конизация до лхт тоталис по вертхайм с адювантна или неадювантна химио, лъчетерапия.
Рак на ендометриума. На първо място, 10 % честота и над 60 години възраст.
Хормонозависим тумор с рискови групи:хипертония, диабет, затлъстяване, ановулаторни цикли, стерилитет, жлезна хиперплазия.
Диагноза : анемнестични данни за постменопаузално кървене, пиометра, болки ниско в корема-напреднал стадии, загуба на тегло.
При гинекологичен преглед се открива увеличена, мековата матка и промени в аднекси параметриум .
Степента на диференциация корелира с други прогностични критерии като стадии, степен на инфазия, хистологичен вид от пробен кюретаж, лимфни възли. За тази цел се използват и други образни методи, ендоскопски – хистероскопия
Лечението е комбинирано, индивидуално- най-често съчетано с хормонално лечение.
Преживяемостта е голяма в сравнение със същата при рак на яйчник, където е най-малка, независимо от възраст, хистологичен вариант, диференциация и т.н.
Сарком на матката
1-7% от всички злокачествени тумори на жпо. Най-често около 50 годишни жени и усложнение при миома на матката.
Признаци , които говарят за сарком на матката:
 Бърз растеж на миома
 Продължаване растежа на миома след менопауза
 Тежък хеморагичен синдром , който не се поддава на консервативно лечение
 Рецидив след операция за миома
 Бързо влошаване на общото състояние
атипично кръвотечение с наличие на увеличена матка ни задължава хирургично отстраняване на матка и хистологично уточняване.
прогнозата на маточните саркоми не е добра, не се наблюдава 5 годишна преживяемост.
Злокачествени тумори на яйчника
1. Първичен и 2. Метастатичен / крукенберг/
Заема 4 място от жпо. Рискови фактори:възраст 40-70г.; наследственост; нераждали; късна менопауза; често се съчетава с рак на ендометриум и мл. Жлеза.
Белези на яйчниковия тумор, говорещи за злокачественост:
 Бързо нарастващ обем на тумора
 Двустранно развитие
 Солидна консистенция, неравна повърхност
 Ограничена подвижност
 Асцит и възловати уплътнения в дъгласово пространство
 Детска възраст или пубертет
 Несиметричен оток по краката
 Намаляване на тегло
Допълнителни изследвания при рак на яйчника .липсва ранна диагноза
Цитологично изследване на асцитна течност
Са 125, сеа, а –фп, чхг
Ре бял дроб, узд, ямр,мамография
Ендоскопски – ректо-, цистоскопия, урография.
Лечението е комбинирано- оператимно с оментектомия и апендектомия, химиотерапиа, лъчетерапия
Прогнозата е лоша поради липса на ранни признаци
2. Метастатичните карциноми са най-често от други полови органи, гастроинтестициален тракт, гр. Жлеза. Тук е тумор на крукенберг. Той произхожда от стомаха, характерен хистологичен строеж и се бърка с първичен рак на яйчника.
Други чести злокачествени яйчникови тумори са: ембрионален карцином, незрели тератоми, дисгермином, гранулозоклетъчен, лимфосарком на буркит /африка и америка/. Голяма част от изброените се срещат в млада възраст и водят до хормонални нарушения.