Лекции по Медицина

3. Учение за съединенията (Arthrologia)

Съединенията между костите и хрущялите участват в изграждането на скелетната система, която се съединява посредством 3 основни вида съединения:

I. Влакнести
1. Синдеснози
А) връзка – ligamentum
- колагенна - еластична
Б) междукостна мембрана
2. Шевове – sutura
А) зъбчати
Б) люспести
В) плоски
3. Гомофизис (вколчване) – съединение между корена на зъба и зъбната алвеола.

II. Хрущялни
1. Синхрондоза – влакнест хрущял
2. Симфиза

III. Синовиални съединения – възникват най-късно в еволюцията , но са най-широко застъпени. Те позволяват извършване на разнообразни движения с различна амплитуда. Подвижността на синовиалните съединения (стави) зависи от формата на съединяващите се в ставата ставни повърхности. Обикновенно едната повърхност е вдлъбната, а другата е изпъкнала. При такъв тип стави се нарича конгроентни. Ставните повърхности са части от геометричните тела цилиндър, елипса и сфера поради което ставите се класифицират в 3 групи:
- цилиндрични
- елипсовидни
- сферични

Цилиндрични стави

Типична цилиндрична става е между зъба на втори шиен прешлен, предната дъга на първи шиен и напречната му връзка. В нея движенията са около вертикалната ос, която преминава надлъжно през зъба. Движенията са въртене главата наляво, надясно, основно положение. Тези стави се означават като едноосни. Разновидност на цилиндрични стави са макаровидните (ставите между костите на пръстите). Втора разновидност са спиралните стави, при които жлеба и гребена са под ъгъл спрямо надлъжната ос – напр. раменно-лакътната става.

Елипсовидни стави

Типичен пример е китковата става. В нея движенията се осъществяват около 2 оси.
- около сагиталната (отвеждане и привеждане)
- около напречната (сгъване и разгъване)
Разновидност са седловите и двуконделните (колянната става).

Сферични стави

Това са най-подвижните съединения. Движенията се осъществяват около 3 оси. В раменната става, например около сагиталната ос се осъществява отвеждане и привеждане, а около напречната сгъване и разгъване. Около вертикалната – въртене – вътрешно (пронация) или външно (супинация) въртене. Разновидност на сферичните стави са плоските стави. В двуосните и триосните стави е възможно още едно движение. В ставите освен двуосни и триосни са прости, сложни и комбинирани. Прости са тези, които се изграждат от две кости или 2 хрущяла или кост и хрущял. Сложни са тези, които са изградени от три или повече кости или хрущяла. За комбинираните стави е характерна пространствена отдалеченост и едновременно функциониране. Например долночелюстната става.

Строеж на ставите

Всяка става се изгражда от: ставен хрущял, ставна капсула, ставна кухина и ставна връзка. Ставните хрущяли покриващи ставната повърхност са най-често хиалинни и рядко влакнести. Ставната капсула се залавя за ръбовете на ставната повърхност или на късо разстояние от тях, състоящи се от два слоя. Външен – влакнест и вътрешен синовиален слой, който образува синовиални гънки и синовиални власинки. Ставните хрущяли и ставната капсула оформят херметическо затворено пространство - ставна кухина, изпълнена със синовиална течност (дава название на съединението). Син. течност намалява триенето и осъществява трофиката на хрущялите. Връзките, заедно със сухожилията в областта на ставите укрепват ставната капсула. Според положението си са: капсулни, извънкапсулни и вътрекапсулни.