Лекции по Медицина

19. Уринарни камъни

Много от тях са с хомогенна калциева плътност, но в пикочния мехур са ламинирани – със слоиста структура. Само чистите пикочокиселинни и ксантинни камъни са рентген негативни. Малките обикновено са кръгли и овални. По – големите са отливъчни, с формата на пиелокаликсната система.
Обзорната графия е много добър метод за визуализиране на камъни. Те могат да предизвикат обструкция. Диагнозата може да се постави чрез ултразвук или интравенозна урография. Последната освен оценка на дилатацията на колекторната система може да покаже и мястото на обструкцията (особено важно преди операция). Камъни по – големи от 5 мм се виждат лесно на ултразвук, а по – малките по правило се изпускат. Те предизвикват плътни еха и акустични сенки. Понякога акустичната сянка е по – добре видима от камъка. Камъните вътре в централния ехокомплекс могат да бъдат скрити от ехата на заобикалящата ги мастан тъкан.
КТ без контраст е чуствителен метод, но това не е индикация за провеждането му.

Нефрокалциноза.
Множество неправилни калциеви отлагания в паренхима на двата бъбрека. Причините са две големи групи:
• хиперкалциемия, дължаща се на хиперпаратиреоидизъм, саркоидоза, тубуларна ацидоза.
• несвързани с обмяната на калций – папиларна некроза, медуларен гъбовиден бъбрек (вродено състояние, характеризиращо се с разширени колекторни тубули, при което могат да се образуват малки калкули, протича без особена клинична картина).