Лекции по Медицина

7. Усложнения при фрактури: порочно срастване, аваскуларна некроза, алгоневродистрофия

Порочно срастване- това е срастване в неправилна позиция- може да доведе до тежки статични отклонения с последващи артрози, скъсяваниия и т.н. За някои кости порочното срастване е без гол. знач(кости на хумеруса), но при костите на бедрото, антебрахиума води до отклонение; 5 градуса отклoнение се адаптира; над 5 трябва да се изв.оперативни корекции. Мн. интересно е положението при деца. От 3 до 7 г. до 30 градуса се саморегулират, самомоделират с времето. Понякога срастват 2 съседни кости помежду си и това води до блокиране на движенията.
Аваскуларна некроза- представл. по същество съдов инфаркт на костите, които се хранят с крайни кр.съдове. Най-често на ТБС, на ос скафоидеум, талуса. При тях се прекъсва хранещия съд, съотв. костен участък некротизира; този участък губи еласт. и здравината си с течение на времето и при натоварване колабира (смачква се). Това води до инконгруентност и артроза.

Алгоневродистрофия- представл. едно сериозно усложнение на фрактурната болест с не напълно ясна етиология, което води до инвалидност(при жени в менопаузата с по-лабилна НС). По същество вероятно представлява смущение във ВНС с пряко отнош. с храненето на увредения крайник. Началната фаза на вазоконтсрикция се последва от вазодилатация със задръжка на кръв, отпадни продукти, забавяне на метаболитните процеси т.е. развива се един порочен кръг.
Клинична картина-преминава през 3 фази:
- 1 фаза- оздравително възпаление- получава се оток на крайника; по-често горния, кожата се зачервява, силно болезнена, много чувсвителна, пац. страдат от безсъние. На рентгенографията се вижда разрехване на кортикалиса(до 6 седм.).
- 2 фаза- на възпалителна дистрофия- кожата изтънява, става бледосинкава, силно болезнена, всяко движ. предизв. болка; безсъние, нервност, подтиснатост, уплаха, петнистта остеопороза.
- 3 фаза- на костнота артрофия- кожата е изкл. тънка, силно болезнена, бледа, ноктите са чупливи, ръката е инвалидна. Много е трудно връщането на костта в нормално функциониране. Масажът и топлите процедури са строго забраненени.