Лекции по Медицина

12. Усложнения от обща анестезия

- Усложнения на дих.с-ма: намален приток на О2; висока концентрация на райски газ във вдишваната смес; намалена проходимост на ГДП (при падане на езика, ларингиален отток, чуждо тяло, зъб или части от зъб и др.); аспирация на стомашно съдържимо. Профилактика: Б не трябва да е ял най-малко 6ч. преди операцията, изпразване на стомаха чрез стомашна сонда или промивка, положение Фаулер, малка доза Кораре преди апликацията на деполяризацията и др. Лечение: лаваж (промивка чрез физ.серум и Na бикарбонат); антибиотична терапия; проместване, запушване или прегъване на интубационната тръба.
- Ларингоспазъм – това е частично (има проходимост на ГДП) или пълно запушване (няма проходимост на ГДП) на гръкляна от рефлексното свиване на гласните връзки. Ларингоспазмът се получава в следствие на мех.дразнене по реме на инатубация, опъване на коремни органи, аспирация на секрети или др. Лечението на частичения ларингоспазъм се извършва чрез О2, атропин и не се правят манипулации в коремните зони, а на пълния ларингоспазъм чрез мускулна релаксация, изкуствена вентилация със 100 % О2 или чрез интубация.
- Бронхоспазъм – това е спазъм на гладката мускулатура на терминалните бронхиоли. При бронхоспазъм има съпротивление при изкуствена вентилация на белите дробове, ограничаване на движенията на гръдната стена, цианоза, сухи свиркащи хрипове и др. Лечение: хистаминови медикаменти, атропин, хидрокортизон и др.
- Отток на ларингса – получава се в следствие на продължителен престой на ендотрахиална тръба в гръкляна. Лечение: калциеви медикаменти, хидрокортизон, локална хипотермия, инхалация на отхрачващи медикаменти.
- Травматичен гранулом на гласните връзки – при него има наличие на дрезгав глад, чувство за чуждо тяло в гръкляна и др. Лечението е оперативно.
- Усложнения на ССС – брадикардия (опасна е под 60 удара в мин.); спиране на сърдечната дейност (масивна кръвозагуба, силно дразнене на вагуса, предозиране на анестетика или др.); ари тмия (халотан, хлоретил, хлороформ и др.); хипотония (дълбока анестезия, сърдечна слабост, кръвозагуба и др.); тахикардия (хиперкапнея или повърхностна анестезия).
- Усложнения на храносмилателната с-ма – травматично увреждане на устни или зъби, повръщане, следоперативна стомашно – чревна пареза и др.
- Усложнения на НС – мозъчен отток, гърчове или конвулсии, следоперативни парези на периферните нерви и др.