Лекции по Медицина

6. Усложнения при фрактури-съдови, неврологични, забавена консилидация, несрастване

Съдови усложнения на фрактурите:
1. притисканията на съдове, а също и нараняванията им могат да се дължат на самата контузионна травма или на притискане или набождане от костни травми. Котато е прекъсне голям кръвоносен съд се достига до драматични ситуации, които могат да костват живота на пациента. Типичен пример е увредата на a. poplitea при супракондилни увреди на бедрото. Затова при всяка една фрактура трябва да се изследва дисталния пулс на крайника, слад което се преминава към спешна ревизия на съотв.кръв.съд и след това се извършва метална остеосинтеза на счупения крайник.
2. една фрактура може още от началото да се придружава от увреждания на нерви. Затова, особенно при фрактури на горния кр.трябва да се направи изследване на 3-те главни нерва на ръката: n.radialis, n.medianus, n.ulnaris.
- общи усложнения- едни от най- опасните са хипостазната пневмония; шокът- който се лекува с топлина, спокойствие и премахване на болката.
3. Когато една става не срастне се образ. лъжлива става(псевдоартроза). Псевдоартрозата е забавено образуване на калус, подобно на „язва” между „раните”. Преди всичко псевдоартрозите са резултат на локални условия. Главна роля играе интерпонирането на меки части. При лечението на оформената или заплашваща псевдоартроза се прави опит да се отстранят вредните моменти, да се създадат дразнения за нов костен растеж и да се отворят затварящите се костно-мозъчни канали.
Класификация:
- реактивноспособна, витална, биологично активна, хипертрофична псевдоартроза. Характерно на рентгена са задебелени. крайща на фрактурата. Достатьчно е извършв. на стабилна остеосинтеза и тя сраства. Стаб. остеосинтеза може да бъде пирон, външен фиксатор.
- авитални (нежизненоспособни), хипотрофични- костните краища са заострени, некротични и те нямат потенциал за костно срастване и при тях е необходимо да се изв. стабилна остеосинтеза, да се добави биолог. субстрад - костни присадъци, които да стимулират костното срастване. Причините са: хронично недохранване, авитаминоза, диабет, инфекц. заболявания. Някои кости не срастват- бедрената шийка, средната долна трета на подбедрицата и фрактури при шийката на талуса.
Грешки в лечебния процес - неправилно поставен гипс, недост.срок за имобилиз. грешки в операт. техника- големи разрези и разкрития; нарушава се храненето на костните фрагменти или самата синтеза е нестабилна.