Лекции по Медицина

14. Устна кухина

Устната кухина се изгражда от горна и долна устна, бузи, твърдо небце и пода на устната кухина (cavitas oris). С външната среда устната кухина се съобщава посредством устна цепка, която завършва с устен ъгъл.
Устната кухина се разделя на предверие – вестибулум и на същинска устна кухина. Предверието се ограничава от същинската устна кухина от долната и горната зъбни редици. Представлява цепковидно пространство с подковидна форма. В същинската устна кухина се разполага езикът. Устната кухина е тапицирана с лигавица. В предверието на нивото на втория кътник тя образува кръгово задебеляване (сисица), в която извежда секретите си от околоушната жлеза. В предверието (срединно), лигавицата образува юздите на горната и долната устна. В същинската устна кухина лигавицата образува двойна сисица, в която секретират подезичната и подчелюстните жлези. Сисицата е разположена в предния участък на пода на устната кухина, двустранно от юздичката на езика.
В устната кухина се разполагат големи и малки слюнчни жлези. Големите са – околоушна (glaparotis), подезична и подчелюстна жлези – те са двойни. Възпалението на околоушната жлеза се нарича паротит (заушка). Малките слюнчни жлези се разполагат в органите , изграждащи устната кухина и носят техните имена: жлези на бузите, небцови жлези, моларни и езикови жлези. Устните и бузите имат сходен строеж. Различното е, че в бузите има мастно тяло, което е по-добре развито при децата.

Зъби (dentes)

Зъбите имат общ план на строеж. Изграждат се от видима част на зъба – корона, шийка, корен. При надлъжен прорез на зъба се вижда кухината на зъба, изградена от 2 части – кухина на короната и канал на корена на зъба. В долния си край каналът завършва с отвор, през който в зъба влизат кръвоносни съдове и нерви. Кухината е изпълнена със зъбна пулпал Над нея се разполага основното вещество на зъба – дентин. Коронката е покрита с емайл, а коренът – с цимент. В областта на шийката емайлът и цимента изтънявайки преминават един към друг. В този участък се получават най-често кариесите. Съзъбието при израстващите индивиди са 32 зъба. От тях 8 – резци (dentes incisivi), 4 кучешки (dentes canini), 8 предкътници (dentes premolares), 12 кътници (dentes molares).
Детското съзъбие съдържа 20 млечни зъба.

Език (lingua)

Езикът е слоест орган, основната маса на който е от скелетно-мускулна тъкан. На него се различават 2 основни части – корен и тяло на езика, което напред преминава във връх на езика. Езикът е приплеснат горно и долно, във връзка с което притежава горна и по-малка долна повърхност, преминаващи една в друга в околовръстния ръб на езика. Горната повърхност (гръб на езика) се разделя от V-образна бразда на 2 части: част пред-, и след браздата. Лигавицата на езика в частта зад браздата е инфилтрирана с лимфоцити и образува като цяло езиковата сливица, предната част на езика, посредством срединна бразда. По нея се разполагат папилите на езика, които са няколко типа: нишковидни, гъбовидни, листовидни; папили, оградени с вал. С изключение на нишковидните, останалите притежават вкусови луковици, които изграждат органа на вкуса. Напречно набраздените скелетени мускули, които са 8 се описват в 2 групи – скелетни и собствени.