Лекции по Медицина

16. Ваксини и серуми

ВАКСИНИ И СЕРУМИ-Ваксините се използват за имунопрофилактика.Те са биологични препарати съдържащи микробни антигени които се прилагат за създаването на специфично активно придобит имунитет.Ваксините могат да бъдат:м.о.-това са специално създадени щамове с трайно генетично закрепено намаляване на виролентноста им, нарича се атенюирани м.о.Остатъчната виролентност помага на м.о. да се задържат 2-3 седмици в макроорганизма и по този начин да се създаде по силен хуморален и клетъчен имунитет.Живи са противотуберколозната ваксина, морбили , паротит, рубеола, полиомиелитната и др.
Друг вид ваксини са от убити м.о.- те създават силно хуморален имунитет, и по нетраен.Такива са за коклюш, холера , бяс.
-ваксини от микробни компоненти- напр. Пневмококовата и грипна ваксина/ инфлувак / съдържат съответно капсулата на пневмокока и обвивката на грипния вирус.
-анатоксини- това са токсини обработени с фармалин и топлина и загубили токсичните си свойства.Задължително е при ваксиниране човека да е напълно здрав.При имунен дефицит е забранено да се слага ваксина.
ИМУННИ СЕРУМИ-биологични препарати съдържащи антитела насочени с/у м.о. или производните от тях токсини.Използват се за лечения , но задължително предварително се прави проба за свръх чувствителност, ако е + не се отказваме, прави се десенсибилизация / малки количества от серума се прави на малки интервали 10-15 мин.