Лекции по Медицина

26. Вътреболнични инфекции

Синоним е нозокомиални инфекции.Освен белег който ги характеризира е тяхната връзка с медицинското обслужване на населението.Като ВБИ се определят всички клиничноразпознаваеми заболявания предизвикани от м.о. които се развиват в пациенти след постъпването им в болница или при обръщането им за лекарска помощ.Също така и заболявания на сътрудници на болницата развили се вследсвие на работата им там.Те са широко разпространени 5 до 10 %от хоспитализираните ги развиват, особенно чести са в хирургични , интензивни, родилни ,кърмачески и др. Отделения.ВБИ могат да бъдат с разнообразна локализация но най чести са инфекциите на уринарния тракт, раневите инфекции , най често след оперативни интервенции.Почти всеки м.о. може да бъде причинител на ВБИ, но най често са условно патогените.За България водещи причинители са стафилококата ауреус, ишерихия коли и др.
Особености на ВБИ:
-ниска устойчивост на пациентите към инфекция поради основното заболяване
-повишена възможност с контакт с болния и заразоносителя
-микробнозамърсяване на болничната среда въздух, вода , храна
-нестерилни инструменти
-в резултат на ВБИ в болницата се селектират м.о. устойчиви на много антибиотици
-извор на зараза са болни, персонал или посетители
-инфекците се предават чрецз замърсени ръце , инструменти и по въздушно капков път.
Значение на ВБИ- висока смъртност, удължанване на престоя, оскъпяване на лечението, появяват се полирезистентни щамове
Представяне на ВБИ
-изолиране на источниците на заразата независимо от тово дали е персонал или болен
-изолациа на застрашените
- мерки спрямо пътищата за разпространение стерилизация, дезинфекция, антисептика
-въвеждане на еднократни пособия-ефикасна система за почистване извършване на контрол на стерилизация.Правилно планиране и инсталиране на вентилационна система
Мерки за повишаване на устойчивоста- създаване на специфичен имунитет чрез ваксини.