Лекции по Медицина

1. Въведение

Условия и изисквания за рентгенологично изследване.
1. Изследването се изисква тогава, когато има съществен шанс да повлияе лечението на пациента.
2. Интервалът между динамично направените изследвания трябва да е достатъчен, в смисъл след диагностиката на една пневмония втора снимка се прави след 7 – 10 дни, ако няма клинични данни за усложнения.
3. Необходимо е да се прецени кой диагностичен метод ще даде най – добрата информация. Например изследване на кости с изотопи е по – добрия метод за откриване на метастази от рентгенографията.
4. Когато е възможно изборът на изследване да е с по – малка степен на облъчване.
5. Максимална точност на локализация на процеса.

Получаване на рентгенови лъчи.
Те са част от електромагнития спектър, силно ускорени електрони, намалят своята скорост при среща с преграда. Това става, когато между два електрода във вакуумна тръба се пусне високо напрежение. Единият от електродите – катодът (волфрамова жица), а другият – анодът (фолфрамова сплав) е мишената, върху, която падат електроните, при което се получават рентгенови лъчи. Катодът се затопля до бяло и освобождава електрони. Когато се пусне ток с висок волтаж (50 – 150 кW) между двата електрода, електроните се привличат към анода с голяма скорост. Тръбата е в оловна обвивка (на Хаубе), малка част излиза извън обвивката, а останалите лъчи се абсорбират от Хаубе.

Абсорбция на рентгенови лъчи.
Рентгеновото изображение зависи от факта, че рентгеновите лъчи се абсорбират в различна степен преминавайки през човешкото тяло. При конвенционална рентгенография образът е резултат от сенки, които се виждат на флуоресциращ екран или филм. Има четри основни плътности:
1. Газ
2. Мазнина
3. Меки тъкани
4. Структури с калциева плътност
Рентгеновите лъчи преминавайки през въздуха се абсорбират най – малко и дават най – голямо почерняване. Калциевите структури абсорбират по – голяма част и костите изглеждат бели.
• Бяла сянка => силна сянка.
• Черна сянка => слаба сянка.
Меките тъкани (с изключение на мазнините) имат един и същ абсорбиращ коефициент и изглеждат с еднакъв нюанс. Мазнините поглъщат по – малко лъчи и изглеждат по – малко тъмни, отколкото другите меки тъкани.
КТ увеличава броя на видимите плътности до повече от 2000 нюанса на сивото чрез компютърна обработка на информацията.