Лекции по Медицина

16. Въведение. Методи за изследване. Профилактични прегледи в условията на жк

I. Въведение . Методи за изследване. Профилактични прегледи в условията на жк
Гинекологията е част от специалността акушерство, гинекология и репродуктивно здраве. Етимологично думата гинекология произлиза от гръцките думи ginaikos /жена/ и logos /наука/ т.е. Наука за жената. Гинекологията се занимава с проблеми на женския организъм още от детска възраст до дълбока старост; пубертет, менструални функции, аборт, сексуални проблеми, контрацепция, климакс, менопауза.
Докато акушерството е старо колкото човечеството, гинекологията е сравнително млада наука от 1850г. У нас за първи път се разкриват легла през 1893г. – годишно 20 операции. През 1903 г. Княз фердинант открива тържествено в “майчин дом” софия 22 гинекологични легла с началник д-р д. Стаматов, специализарал в париж, берлин и петербург. Добре се организира мрежата от жк през последните 50 години и настоящем имаме около 2000 акушер-гинеколози и 3000 гинекологични легла в много болници на страната. В годините заслуга за това имат: проф. Николов, проф. Папазов, проф. Яръков, проф. Б. Василев, проф. Пиперков и мнага други.
Методите за диагноза, диагностични и терапевтични бързо се усъвършенстват и навлизат редица модерни инвазивни и неинвазивни методи. Винаги се започва с
1. Класическите - анамнеза и гинекологичен статус
2. Специализирани – става на гинекологичен стол в гинекологично положение.

Оглед на: окосмяване, клитор, лабии, интроитус вагине, химен

в много случаи гинекологичните изследвания имат и профилактичен характер. По важно е да предпазиш или лекуваш заболяванията в началния стадии, отколкото да откриеш напреднало злокачествено заболяване, лечението на което ще е много по- трудно, често пъти със съмнителен резултат. Много важно е и да се запознае женското население още от ранна възраст, както с физиологичната функция на жената, така и с отклоненията. Това може да стане от училищна възраст и чрез масовите информационни средства – радио, телевизия, интернет и други.
Профилактични прегледи
основно профилактично мероприятие за борба с рака на жпо е профилактични прегледи на женското население. Те трябва де се осъществят в 3 насоки:
 Предпазване от поява и развитие на страдание /хронични възпалителни болести предавани по полов път/
 Ранно откриване на симптоми преди стигане до първи стадии на рака.
 Профилактика на рецидиви на болестта.
Чрез разпознаване на прекарциномите възможна екзактна туморна превенция. Сигурността в разпознаването на отделните изследвания зависи от качеството на вземане на материала и неговото изработване.
На практика профилактиката се осъществява чрез 2 вида скрининг:
а/ опортюнистичен - при всеки гинекологичен преглед най-малко се взима цитонамазка от pvcu и палпират млечни жлези
б/ масов скрининг - по определен план, по възраст и определен период нзок.
Скринингово изследване при хив /спин нар. №47 от 2010 г
Бременни жени /до 12 г. С. И 29-40 г. С./ и жени за прекъсване на бременността
Родилки, не изследвани по време на бременността
Лица, потърсили аг помощ и посещавали лз за тбц, хепатит б и с
Профилактични програми при вулва и мат. Шийка
 Избягване на инцидентни коитуси без презерватив
 Цитонамазки и колпоскопия
 Имунизация с ваксина, профилактична за рак на мат. Шийка /9-16 г./
Профилактични задачи против рак на тялото на матката;
 Откриване на високорискови фактори вис .рр, диабет, затлъстяване
 Ограничаване приема на е съдържащи лекарства без лекарски контрол
 Адекванто лечение против рецидив на ендометриална хиперплазия
 Скрининг на жени в менопауза -мамография, хзт за остеопороза , узд
Особено е актуален проблема в пубертета. Усилията на родители, медии, медицински специалисти и други да бъдат насочени срещу ранния полов живот, норми на полов живот, тютюнопушене, начин за предпазване от забременяване и т. Н.