Лекции по Медицина

5. Венозна небарбитурова анестезия

1) Epontol, Sombrevin – при заспиването има хиперпнея, която се последва от хиповентилация и дори апнея. Тъй като са наблюдавани алергии не се препоръчва повторното му приложение до 1г.
2) Ketamin (Ketalar, Kalipsol) – дисоциативна анестезия – пълна аналгезия и повърхностен сън. Не дразни тъканите – може да се прилага и мускулно. Подходящ за деца. Доза: за венозно приложение 2-4mg, за мускулно - 8 mg/кг. Има стимулиращо действие върху ССС- повишава кръвното налягане и ускорява пулса. Не потиска дишането. Недостатък – причинява халюцинации. Добре е да се съчетае с друг анестетик, за да се премахнат халюцинациите. Индикации – увод в анестезия- особено за деца чрез мускулна апликация; болни с шок; превръзки при изгаряния.
3) Diazepam (Dormicum, Midazolam) – потискащото му действие е особено силно изразено върху лимбичната система – областта, свързана с емоциите. Мускулно релаксиращ ефект. Използва се за ендоскопични процедури, седиране на пациенти на изкуствена вентилация, премедикация.
4) Diprivan (Propofol) – най- новият венозен анестетик. Ампули от 200mg, маслен разтвор. Доза 2 mg.кг за увод. Може да се използва за ТИВА (тотална интравенозна анестезия). Умеро потиска дишането и циркулацията. Събуждането е бързо и приятно. Няма следанестезионен сън, ориентирани, адекватни към околната среда. Недостатък – висока цена.

Невролептаназия (НЛА) – комбинация от един мощен невролептик и един мощен аналгетик. Съвременната НЛА е съчетание от дроперидол и фентанил.
Droperidol - от групата на големите транквилизатори. Довежда болния до състояние на апатия. Психичната индиферентност се съпровожда от двигателна пасивност. Има лек алфа блокиращ ефект и по този механизъм леко снижава кръвното налягане. Антиеметично действие. Действието трае няколко часа.
Fentanil - 100 пъти по-мощен от морфина. Краткотраен ефект 15-30 мин. Силно потиска дишането. Не повлиява кръвообръщението. Еметично действие, което се балансира от дроперидола.
Предимства на НЛА – минимална обща токсичност, стабилно кръвообръщение, гладък следоперативен период-липса на болка.