Лекции по Медицина

23. Водно-електролитно равновесие – нарушения и лечение

Дехидратация – отрицателен воден баланс. Дължи се на недостатъчен внос или загуба на течности.
Недостатъчен внос: след коремни операции и при безсъзнателни състояния.
Патологични загуби: диабет, повръщане, диарии, илеостома, фистули, повишена температура.
*Видове дехидратация
1. Изотонична дехидратация - загуба на течности и електролити.
Загуби от гастро-интестиналния тракт. Параклинично: Нb ↑, Ht ↑, Na - нормален
Лечение: изотонични водно-електролитни разтвори (физиологичен разтвори (0,9%=в 500 мл има почти 5 гр сол), разтвори на Ringer и Hartmann).
2. Хипертонична дехидратация - загуба на течности при запазване на натрия.
Инсипиден (безвкусен) диабет и обилно изпотяване. Параклинично: Hb ↑, Ht ↑, Na ↑
Лечение: вода под форма на въглехидратни разтвори (глюкоза, левулоза).
3. Хипотонична дехидратация – натриевият недоимък преобладава пред водния.
Полиурия /осмотична диуреза/, неправилно заместване на загуби само с глюкозни разтвори.
Параклинично: Hb ↑, Ht ↑, Na ↓
Лечение: инфузия на разтвори и концентриран Na хлорид.

Хиперхидратация – положителен воден баланс. Вносът на вода превишава загубите.
1. Изотонична хиперхидратация – успоредно увеличение на течности и натрий.
Повишен внос на вода и натрий в изотонично съотношение. Параклинично: Hb ↓, Ht ↓, Na – в норма. Лечение: диуретици (манитол, Lasix)
2. Хипертонична хиперхидратация – свръхобем с превишаване съдържанието на натрий над водата .
Обилно внасяне на натрий или голяма задръжка на натрий. Параклинично: Hb ↓, Ht ↓, Na ↑
Лечение: Диуретици
3. Хипотонична хиперхидратация – свръховодняване на организма обикновено с въглехидратни разтвори без соли. Параклинично: Hb ↓, Ht ↓, Na ↓ Лечение: Диуретици
Калиев недостиг – при недостатъчен внос или повишени загуби от гастроинтестиналния тракт (повръщане, илеостома, диарии), бъбреците /полиурия/. Лечение: калиев хлорид 15% 10 ml. Влива се чрез перфузорири или капково чрез система!!!
Излишък на калий – ОБН, ХБН и хемолиза. Лечение: диуретици, калциев глюконат /хлорид/ 10% и глюкоза с инсулин.

Основни принципи при корекция на водно-електролитните нарушения:
1. Да се определят загубите.
2. Да се направи лечебен план.
3. Инфузионната терапия да се провежда под контрола на хемодинамични /ЦВН, RR, Р, часова диуреза/ и лабораторни параметри /Hb, Ht, йонограма/.
Вливането на големи количества разтвори може да се извърши с инфузомат.