Лекции по Медицина

22. Водно-електролитно равновесие. Телесни течности и състав. Дневни нужди

Хомеостазата – поддържане на постоянна вътрешна среда.
1.Изоволемия – постоянни водни обеми
2.Изойония – постоянен йонен състав
3.Изоосмия – постоянно осмотично налягане
4.Изохидрия – постоянно ниво на водородните катийони и АКР или pH

Баланс на течностите в храносмилателната система
Денонощна секреция от СЧТ в мл: Слюнка 1000-1500, стомашен сок 2500, жлъчка 500, панкреатичен сок 700, тънкочервен сок 3000 (Всичко 8200 мл). При нормални условия секретите се реабсорбират.

Натрий – най-важният електролит на извънклетъчната течност. Определя осмотичното налягане заедно с хлоридите. Дневни нужди: 0,5 до 5-6 г.
Калий – най-важният вътрекл. катион. Основното количество – 90% се намира вътре в клетките. Достоверен показател за нивото на вътрекл.калий в електрокардиограмата /Т-вълната/. Калият влиза в състава на белтъците. Дневните нужди 1 м.екв./кг
Калция е основна градивна частица на костите и зъбите. Има отношение към пропускливостта на клетъчната мембрана, играе роля в провеждането на възбудните процеси в крайните окончания на симпатикуса и вътресърдечните възбудни процеси, както и мускулни контракции.
Магнезий – влиза в състава на различни ензими. Има отношение към нервно-мускулната възбудимост. Разположен основно вътреклетъчно.
Хлориди – преобладаващ анион в извънклетъчната течност. Заедно с натрия определя осмотичното налягане.
Бикарбонати, фосфати, органични аниони, белтъци – имат отношение към АКС

*Осмотично налягане(изоосмия) – се образува от всички разтворени в тях електролити и неелектролити. В организма се поддържа постоянно осмотично налягане, което е 286 mosm/l