Лекции по Медицина

31. Вродена луксация на ТБС

Luxacio coxe congenital- вродена луксация на ТБС- среща се 4 пъти по-4есто при жени, отколкото при мъже, защото съществува т.нар.ставна халтавост, която е хормонално обусловена; често има наследственост. Това е много сероизно вродено заболяване. При вродените луксации на ТБС е смутено вкостяването на ставния свод; той за дълго време остава хрущялен и не може да представлява достатъчна опора за главичката на бедрената кост, когато детето се изправи на крака и започне да се опитва да ходи тежестта на тялото от таза се предава върху главичката на бедрената кост. Трябва ясно да се разграничи от дисплазия на ТБС- неразвитие на елементи на ТБС. Ако едно новородено с дисплазия бива правилно лекувано има почти 98-100% излекуване. Когато главата на ставата е на върха на ацетабулума се нар.сублуксация; а извън ацетабулума- луксация.

- Симптоми( преди прохождането):
- Симптом на Марке-Ортоланий или симптом на щракане и прещракване;
- Ограничена абд. На засегнатото краче;
- Видимо скъсен крайник- външно ротиран;
- Разлика в гънките;

Симптоми( след прохождане):
- По-късно прохождане;
- Имат клатущаща се походка;
- При 40% от децата заболяването е двустранно. При тях тази клатущаща походка не личи, защото е двустранно. Децата се оплакват от лесна уморяемост и по-малка физическа активност спрямо връстниците;;
- Има болков синдром:

Диагноза: става доста трудно, особенно преди прохождане на детето, тъй като главичката на бедрената кост не е, или твърде малко е променила положението си по отношение на ацетабулума и поради това клиничните симптоми липсват. Задължително е на всички новородени да се прави ултразвуков скрининг; след 3-я месец може да се направи рентгенография, на която се отчита има ли ядро на бедрената глава; развит ли е ацетабулума, има ли стръмен свод, главата дали е разположена в ацетабулума.

Лечение: бива свръхранно( след падане на пъпната връв). При поставена диагноза се поставят абдукционни гащета, които държат 2-те ТБС- ви в единсвена позиция, водеща до правилно развитие на ТБС-и( като жабче). Водят до 100% оздравяване. Груба грешка в редица райони на Б-я е когато децата се повиват. Това води до дисплазии и луксации за цял живот; ранно лечение от 3-6 мес. Се поставят специални приспособления като възглавница на фрейка, стремена на Павлик; късно лечение след 6 месеца до година се поставят специални апарати(апарата на Ханаусек). След тази възраст, ако няма резултати се преминава към опертаивно лечение.
- Кръвна репозиция- отваря се ставата, намества се, зашива се, имобилизация за 2 месеца. Правят се остеотомии на таза и бедрото.