Лекции по Медицина

10. Вродени сърдечни пороци. Сърдечна недостатъчност

Делят се на пороци с шънт и пороци без шънт.
1.С шънт-ляво-десен шънт-смесването става на разд.ниво.Към венозната кръв се добавя артериална кръв.Представинели:-междукамерна,персистиращ артериален канал(дуктос бутали).
2.С дясно ляв шънт-цианотични пороци-към артериалната кръв се примесва венозна.-тетралогия на шало,обща камера,общ артериален ствол.
3.Без шънт(обстроктивни)пороци-затруднение в кръвотока.-стеноза на белодробни артерии,стеснение на аорта,хипопластична лява камера на сърцето.
Пороци с ляво-десен шънт-х-ка-кръвта преминава от високо към ниско налягане.Кръвонапълване и дилатация на белите дробове.Не винаги дихателна недостатъчност.
-междупредсърден дефект-5-10%-аускутичен раздвоен втори тон.
-междукамерен дефект-20-25%
Пороци с дясно-ляв шънт-цианотични пороци,хипоксемия,барабанни пръсти,хопоксемични кризи,хиперапнея,неспокойно дишане.
Тетралогия на Фало-стеноза на артерия пулмоналис, междукамерен дефект,декстропозиция на аортата,яздеща аорта.Стеснение на аортата-ако е преди нея ,на а.дорзалис педис няма пулс.Разликата в пулса на раката и крака е голяма-20ммНд.
Миокардити-възпаление на сърдечния мускул-причинява се от вируси.Детето се изморява бързо,ако е бебе отказва да суче и се изпотява обилно.При аускултация се чуват глухи сърдечни тонове,ритъмни нарушения,сърд.съдова недостатъчност. Симптоми –сърд.недост.-неспособност на сърцето да осигурява адекватна тъканна и органна перфузия.Клинична картина-отразява намалената миокардна ф-ция-белодробен и сърдечен застои+компенсаторни механизми,тахикардия,диспнея,разширено сърце,малък пулс,отоци.При два от тези симптоми се поставя диагноза сърд.недост.Цианоза и обилно изпотяване,АКР-ацидоза,електролити-намален натрии,хлор,калии.
Лечение-диуретици-калии съхраняващи(спиронолактон),дигиталисови препарати.