Лекции по Медицина

36. Заболявания на плода поради нарушена инервация - родова парализа, спинална мускулна атрофия и прогресивна мускулна дистрофия

1.Родова парализа- един път на 2 хил. случая. Има увреда на шийните прешлени С5-С6 по време на раждането, когато се затегля главата, опъва се шийният сплит което води както до временно така и до частично разкъсване на аксоните. Според степента на увреда е и клиничната картина. Детето се ражда с безжизнен крайник, отпуснато е тялото, едиматозен(оточен) крайник, сетивността и чувствителността е запазена. С течение на времето се оформят контрактури. Увредата е във външните ротатори на раменната става, която изпада във вътрешна ротаторна контрактура. Поради това, че е засегната предната част на m.deltoideus са ограничени абдукторите на раменната става; много често крайникът е скъсен и по-тънък от другия. Характерен е симптомът на Тромпет.
С течение на времето част от симптомите отзвучават до степен на оправяне, но при други остават контрактури според степента на увреда.
Възрастта между 20-24г.подлежат на оперативно лечение, като 2-те най-популярни операция е превръщането на външната ротация във вътрешна или се прави делатационна остеотомия.

2. Спинална мускулна атрофия- дължи се на атрофия двигателните клетки в предните рога на гр. мозък, което води до обездвижвания, прогресиращи атомии.
Клинична картина: започва се със слабост на мускулите; уморяемост, затруднено придвижване. Характерно е грифоподобното изкривяване на пръстите на краката. Няма лечение.

3. Прогресивна мускулна дистрофия- рядко срещано с лоша прогноза, при което мускулната тькан се превръща във фиброзна и мастна такава. Обхваща предимно раменния пояс около таза и долните крайници. Заболяването се открива 4-5 год. възраст и отново е налице слаби болки, лесна уморяемост; постепенно децата изпитват болка при ходене и ставане от стол.
Интересно, е че в началото мускулите изглеждат по-груби, по-масивни като една хипертрофия, но това всъщност е мастна тъкан. С течение на времето децата се приковават на легло. Няма лечение.