Лекции по Медицина

6. Замърсяване на хранителни продукти с радионуклиди и методи за тяхното деконтаминиране

Средства и методи, свързани със засяване, обработка на почвата, начин на складиране на зърнените растения:
- подбор на почвите за засяване – трябва да се засяват тежките /чернозем/ и глинестите почви, които имат по-изразена способност да фиксират радиоактивните елементи; върху силно замърсени почви трябва да се отглеждат технически култури; при средна степен на замърсяване – окопни и фуражни, а при ниска – житни растения и зеленчуци;
- мелиоративни мероприятия и торене – растенията се развиват по-бързо и поемат по-малко радиоактивни елементи;
- силажираните и изсушаването на растенията водят до намаляване количеството на радиоактивните елементи в тях;
Средства и методи за деконтаминация на плодове и зеленчуци:
- при повърхностно замърсяване се прилага механично почистване – измиване и обелване, с което се отстраняват до 50% от радиоактивните елементи; плодовете и зеленчуците могат да престоят в разтвор на 1% солна киселина и 0,1% веро във вода за 60 мин., след което да се измият обилно;
- при радиоактивно замърсяване на сърцевината на плодовете и зеленчуците основният метод за деконтаминация е варенето; снижаване до минимум количеството на радиоактивните елементи се постига и чрез изсушаване и консервиране;
Средства и методи за деконтаминация на месо:
- осоляване и варене в присъствие на сол;
- накисване във вода с 10% оцет за 24 часа, с последваща топлинна обработка;
- преработка на месото в трайни продукти;
Средства и методи за деконтаминация на мляко:
- при домашни условия се извършва предварителна обработка на млякото с клиноптиолит;
- преработка в трайни млечни продукти;
- подкиселяване на млякото с млечна киселина.