Лекции по Медицина

12. Хигиена на здравните заведения

У нас има 82 здравни заведения, групирани в 6 основни направления:
1. Лечебно – профилактични здравни заведения –към тях се отнасят селските здравни служби, фелдшерски пунктове, ДКЦ, лекарски участъци, поликлиничните кабинети, всички диспансери – онкологичен, неврологичен, физкултурен, включително и всички видове болници.
2. Здравни заведение за опазване здравето на децата и майките – дом майка и дете, женски – детски консултации, млечни детски кухни.
3. Здравни заведения за опазване на общественото здраве - РИОКОЗ , нацио център за опазване на общественото здраве, нацио център за паразитни и инфекциозни болести, за радиобиология и радиационна хигиена.
4. Всички балнеосанаториуми, балнеолечения.
5. Медицински университети и факултети, медицински колежи.
6. Други здравни заведения – заведения за хемотрансфузия и др.

Здравните заведения имат следните задачи:
1. Разработване и провеждане на комплекс от мерки за повишаване, запазване и възстановяване на здравето.
2. . Разработване и провеждане на комплекс от мерки за запазване здравето на медицинските работници.
3. Провеждане на комплекс от мерки за опазване на ОС.
4. Да провеждат мерки за обучение на населението по основните принципи на здравната просвета и възпитание на здравно поведение.

Основна структурна единица на всички стационари е болничното отделение. Всяко болнично отделение се състои от 2 болнични секции: мъжка и женска. Всяка секция има между 15 и 20 легла. Другите отделения имат до 28 -30 легла. Нашето законодателство има някои изисквания: например 10% от стационара да са устроени в стаи с 1 легло, а останалите с 3 – 4 легла. У на в болничните стаи се предвижда да няма повече от 2 легла, а на 2стаи да се използва един санитарен възел. На всеки болен трябват 8 – 12 см2, разстоянието между леглата да е поне 1м. Има изисквания и за разположението на леглата.

Трябва да са отделени от прозореца 90см., а от вътрешните стени - 15см., за да няма загуба на инфрачервени лъчи и простудни заболявания. Всяко легло трябва да има настолна лампа, мебелите да са стандартни, лесни за почистване. Към болничното отопление има няколко изисквания: температурата през денонощието да не варира повече от 3 градуса. Разликата в температурата до прозореца и до вратата да са мах. 2 градуса, температурата във вертикалата на всеки метър височина да не е повече от 2,5 градуса.