Лекции по Медицина

15. Хранителни заболявания

Чрез храната се разпространяват значителен брой инфекциозни болести,които протичат като групови и епидемиологични заболявания.Хр.заболявания са 3 осн.вида:

- хр.инфекции, при които патогенните организми не се размножават в хр. продукти. Към тези заболявания се отнасят – туберкулоза, дизентерия, антракс, бруцелоза.Най-често това са антропозоонози,от които едновременно боледуват животните и хората.

- хр. токсикоинфекции. При тези заболявания патогенните микроорганизми се разпространяват в големи количества в продуктите и попаднали в организма причиняват токсикоинфекции.Тези заболявания се причиняват от салмонели,някои стрептококи и полибактерии.

- хр. Интоксикации. Тук няма инфекциозен процес.Клин. картина се дължи на токсините,които се отделят от патогенните микроорганизми.Тези заболявания се причиняват от хемолитичния стафилокок и причинителя на ботулизма.Токсикоинфекциите са най-честите хр.заболявания.Клин.картина протича със силни болки в областта на корема,повръщане,гадене,по-късно се появява диариен синдром,температурата се повишава до 38-39 градуса.В зависимост от количеството размножени салмонели инкобационния период варира м/у 60-70 часа.

Източника на инфекцията са дом.животни,птиците,яйца-приготвяне на кремове с белтъци.Дом.животни разнасят инфекцията ,замърсяват водоемите,а от там и водоплаващите птици,при които инфекцията се предава в/у яйцата.За обществените заведения се препоръчва яйцата да се варят 13 минути.Също приготвената храна в столове ,ресторанти да се консумира следващите 1-2 часа и да не се съхранява на печките с часове.Най-честите епидемиолог. Взривове се наблюдават при консумиране на храна вечер,която е приготвена сутрин.

Профилактиката на токсикоинфекциите вкл. 3 гр.мерки:

- мерки за предотвратяване контаминирането на продукти със салмонели..Провеждат се комплекс от мерки във ветеринарната служба при хранене на птиците.Най-опасна е каймата.
- Правилно съхраняване на хр.продукти.Изисква се да става в хладилници с температура 0-4градуса,така салмонелите спират да се размножават.
- Мерки за унищожаване на салмонелите.При температура 100 градуса за 1 час салмонелите умират т.е. при варене на продуктите при тези условия няма опасност от токсикоинфекции.Хр. интоксикации се дължат на токсини от хемолитичните стрептококи.Инкубационния период е от 1 до 3-4 часа.Протича със силни болки в корема,гадене,повръщане,падане на кръвното,колапси,температурата не се повишава.

Дори понякога е по-ниска от нормата.Заболяването протича за 12-24 часа с добра прогноза.Източник на инфекцията са най-често готвачите.В носоглътката при 20-30% от населението има стрептококи,но контаминирането на хр. от готвачите се дължи наи-често на ранички, гнойници по ръцете.Интоксикациите не рядко се причиняват от мляко,получено от животни с мастит.Профилакиката е лична хигиена на кухненския пресонал и съхранение на продуктите в хладилници.

Контрол в/у млеконадоя – мляко от маститни животни се конфискува.Отолизмът е много тежко заболяване- около 50% смърт.Отровата на бацилус ботилирикум е с много висока токсичност.Тя е 20 пъти по-токсична от отровата на кобрата. Нарушения на ЦНС,парези,парализи.Причина са консреви от месо,риба и гъби.Не се препоръчва приготвянето на местни и гъбни консерви в дом.условия,защото спорите на ботулизма са много устойчиви.Препоръчва се тези консерви да се приготвят в автоклави при 110-120 градуса.