Лекции по Медицина

13. Лечебно-охранителен режим

Този режим има голямо значение за бързото възстановяване на болните. Включва няколко групи мерки:
1. Мерки за отстраняване на всички дразнещи, неблагоприятни фактори: шум, неприятна болнична миризма.
2. Борба с ятрогенните заболявания и ятрогенните инфекции. Ятрогенни инфекции – включват вътреболнични инфекции, причинени от медицинския персонал извън болниците, инфекциозни причинители при профилактични прегледи – напр. Trihomolas при жените, инфекциозен хепатит при имунизации с една игла. Ятрогенно заболяване – няма инфекция. Причината е в лекуващия. Тя може да е когато: лекарят се надцени, когато лекарят споделя несгодите си с пациента, когато лекарят демонстрира симпатии към болния и асимпатии към останалите пациенти, когато лекарят започне да обяснява колко лоша е прогнозата и да говори лошо за колегите си, когато лекарят е агресивен и препоръчва операции без да е необходимо.
3. Мерки за осигуряване на ефективно диетично хранене и ефективен режим на почивка . За лечебния режим е необходимо спазване на режима за почивка и подрастване – времето за сън се определя между 22 – 6 часа, на обяд между 14:30 – 16.00 часа.