Лекции по Медицина

11. Отопление на помещенията за обитаване

Отоплението бива местно и централно. Местното се реализира с електрически, газови печки, които имат малък капацитет и коефициент на действие от централното. Най – често се прилага водно отопление с ниско налягане. Парното отопление не се използва за помещенията за обитаване. Водните радиатори се затоплят до 110 градуса, което може да доведе до изгаряния и токсични газове. Парното отопление все още съществува, но е с ниско налягане. Тук водата се загрява до 60 – 70 градуса. Най – добро обаче е лъчистото отопление за помещенията за обитаване.

При него радиаторите са монтирани на стените и подовете. Изграждането на лъчистото отопление е много скъпо, но инвестициите вложени в него до няколко години се възстановяват, поради необходимостта от това отопление за по – малък разход на енергия. Температурата на стената е по – висока от тази на въздуха, а това формира топлинен коефициент за жителите. При отглеждане на малки деца температурата трябва да е 23 – 24 градуса.Не трябва да се загрява много въздуха, защото тогава СО2 се превръща в СО, а детето е със зародишен хемоглобин и може да настъпи смърт в резултат на хипоксия. В спалните на жилищата - 16 – 18 градуса.