Лекции по Медицина

19. Отравяне с етилов алкохол

То може да бъде остро и хронично. Съдебномедицинско значение има острото алкохолно от¬равяне. Етиловият алкохол е протоплазмена отрова, която разстройва обменните процеси във всички клетки на човешкия организъм. Приет през устата, алкохолът се всмуква бързо и се разнася в кръвта по всички тъкани и органи, които го фиксират. Около 1/5 — 1/4 от поетия алкохол се всмуква в кръвта през стените на стомаха, а останалото количество — през стените на червата.
Острото алкохолно отравяне се проявява предимно чрез интоксикацията на централната нервна система. Проявата на това действие в отдел¬ните стадии на острото алкохолно отравяне се дължи на потискащото действие на алкохола върху кората на главния мозък.
Опиването е отравяне, проява на токсичното действие на алко¬хола. При острото алкохолно отравяне се наблюдават три стадия (фази):
1. Възбуден: преобладават афективните действия; отслабени са самокритичността и концентрацията на вниманието; ориенти ровката за околната среда е непълна и невярна, реакцията неадекватна и заба¬вена; намалена е общата и умствената работоспособност и пр. Тази фаза има най-голямо криминогенно значение, тъй като повлияният е най-активен.
2. Потискане: преобладават явленията на потискане; човек е отпуснат, флегматичен, сънлив, плачлив, походката неуверена, лошо се ориентира в околната среда, трудно се превключва от един обект към друг и др. В тази фаза отровеният може да бъде обект на чужда Престъпна дейност или субект на престъпление чрез бездействие.
3. Паралитичен: пияният изпада в дълбок сън, който преми¬нава в кома.
Алкохолът се появява в кръвта 5 - 10 минути след поемането му, а след час, час и половина достига максималната си концентра¬ция в кръвта. Периодът от поглъщането на спиртната напитка до мо¬мента на достигането в кръвта на максималната концентрация на ал¬кохола се приема за период на всмукване — резорбция. Картината на алкохолното опиване не винаги е еднаква както у различни хора, така и у един и същ човек. Това зависи от количество¬то и концентрацията на питието, от бързината на поемането,
от на¬пълването на стомаха и от вида на храната (тлъстите храни забавят резорбцията), от привикването, от типа висша нервна дейност, от умо¬рата, от пснхоемоционалната настройка по време на консумирането (радост, скръб и др.), от здравословното състояние, охраннеността и пр. И понеже комплексът от всички тези фактори е винаги различен за различните индивиди, а не се повтаря напълно еднакво и за един и същ индивид, може да се каже, че всеки индивид и за всяко време дава различна алкохолна реакция, която зависи, от една страна, от фактори, заложени в самия индивид и, от друга страна ~ от фактори, извън него.
Смъртната доза на етанола е от 6 — 8 мл./кг тегло или 150 — 250 мл. абсолютен алкохол за възрастни, а за деца от 30 — 40 мл.
Смъртта от алкохолна интоксикация настъпва най-често в стадия на елиминиране, когато концентрацията в кръвта е значително по-ниска от тази в урината. В такива случаи смъртта се дължи на остра сърдечносъдова слабост, а не на централно обусловена асфиксия. При много видове скоропостижна ненасилствена смърт, особено при бо¬лестни увреждания на сърцето, алкохолът играе ролята на благо-приятстващ фактор за настъпване на смъртен изход.
Трупната картина при смърт от остра алкохолна интоксикация не е характерна: установява се картина на бързо настъпила смърт със силно изразен оток на мозъка и белите дробове, специфична миризма на алкохол от телесните кухини, понякога зачервяване на стомашната лигавица, обложена със слуз, препълнен пикочен мехур.
Основните задачи на съдебномедицинската експертиза при съмнение за употреба на алко¬хол са:
1.Дали лицето е консумирало алкохол.
2.Кога е консумиран алкохол.
3.Какво количество е било прието, какво количество е било ре¬зорбирано по времето, когато е взета пробата за изследване, и по времето, когато е станало произшествието.
4. Повлияно ли е лицето от консумирания алкохол и каква е степента на алкохолната интоксикация.
5. След приемането на алкохола лицето не е ли изпаднало в т. нар. патологично опиване.