Лекции по Медицина

17. Работоспособност, умора и преумора

Работоспособността се определя от група фактори: физиологични;физични; химични, биологични; психосоциални.
Физиологията се свързват с възраст, пол, здравно състояние, тренираност. С годините работоспособността намалява, при 50год. с 25%,70год. с 50%. Най-голяма работоспособност се наблюдава м/у 25-35год. Жените имат по-малка работоспособност. В/у работоспособ.влияят: температура, шум, замърсяването на въздуха,също и психосоциалните фактори, циркадните ритми. 17% от населението се определят като ранни птици, при които работоспособ. се увеличава към 4 часа сутринта, др 33%-късни птици и сови -работоспособността се увеличава м/у 9-10 часа. Третата гр. са аритмици- работоспособност след 8-9 часа(нормална работоспособ.)

Умората е физиологично временно намаляване на работоспособ. Хактеризира се с ускоряване на пулса, дишането, нежелание за работа.
След нощния сън организма се възстановява. Всички симптоми изчезват. При преумората тези симптоми си съществуват и след съня.