Лекции по Медицина

27. Съдебномедицинска експертиза на трупове, починали от насилствена смърт

В случаи на скоропостижна смърт при оглед на трупа на место¬произшествието се отбелязват разположението и позата на трупа, състоянието на дрехите, налични увреждания, следи от оказана медицинска помощ, както и обстановката за възможността за получаване на констатирани увреждания в момента на прилошаванего и падането. В помещението, джобовете на дрехите се търсят лекарствени средства, рецепти и др., които се изземват като веществени доказателства. Събират се данни за професията, условията на труд, прекарани заболявания, приложени методи на лечение и др. Събраната медицинска документация и трупът се изпращат в съдебно медицинската служба или моргата, където ще се извърши аутопсията.