Лекции по Медицина

28. Съдебномедицинско изследване на трупове на новородени

При оглед на трупче на новородено дете особено значение има огледът на местопроизшествието. От него се добива представа, за обстановката, в която е станало раждането или е намерено трупчето. Голямо внимание се обръща на предметите, в които е поставено или увито (забрадки, дрехи, вестници и др.) или с които е извършено насилието (натикани кърпи, и др. предмети в устата, загърлено с коланче от рокля и др.). Те имат важно криминалистнчно значение, тъй като могат да бъдат „визитна" картичка (напр. адреса на майката, на вестника, с който е било обвито трупчето, и др.), по която може да се открие майката. Важни са зацапванията върху трупчето (кръв и др.), наличност на пъпна връв, нейния свободен край или плацентата, ано¬малии в развитието (уродства) и др.