Лекции по Медицина

5. Тератогенеза

Ранните генотоксични ефекти като ембриотоксичност, тератогенност и гонадотропност се причиняват от замърсители на биосферата, от някои неблагоприятни химични и физични фактори. Ембриотоксичността се наблюдава до 15 – 20 ден от началото на оплождането. Най–често при ембриотоксично въздействие ембриона умира. Тератогенното въздействие се наблюдава след 15 ден от началото на оплождането до 65 ден, но някои автори считат, че тератогенезата продължава до формиране на плацентата (до края на третия месец). Тератогенното въздействие има няколко основни направления:
1. при това въздействие децата се раждат с: уродства, сърдечни пороци, спина Бифида, аномалии във вътрешните органи
2. децата се раждат с оносително увредена имунна система. Около 40% от тези деца получили тератогенно въздействие до 5 год. възраст те умират от вирусни и бактериални инфекции.
3. забавено умствено и физическо развитие. Освен атмосферните замърсители най–голям риск за тератогенност има употребата на алкохол, тютюн, лекарства, провеждане на ренгенографии в периода на бременността
4. и най–малките количества алкохол приети между 20 – 22 ден от бременността са сериозен риск за тератогенност. Голяма част от лекарствата имат тератогенно действие, дори и аспирин, аналгин, витамин А, антибиотици, антиалергени (от групата на нестероидните инхибитори на простагландините).