Лекции по Медицина

2. Цел на хиената

Превенция – запазване на здравето.Промоцията има 8 елемента. Основната цел най – добре е формулирана от англииски публицисти ( лекар Паркс ). Според него главната цел на дисциплината е да направи живота най – здрав, развитието на човека най- съвършенно, повяхването на организма най- бавно, настъпването на смърта най – отдалечено, т.е цел е да съхрани генната програма на дълголението. Днес чрез комп. програма е установено, че генната програма на човека е около 115 год. Тя се достига рядко. Причината се вредните фактори на ОС, които според учение съкращават генната програма.

Най – важните фактори, влияещи в/у преждевременната смъртност са:
1. нездравословен живот – 50% - инфаркт, диабет – 4 – 5%, остеопороза – 3 – 4% и рак – 15%.
2.генетични заболявания – раждане на деца с увреждания, с ензимна недостатъчност; 2 се дължи на нездравословен начин на жовота на родителите, на прародителите;
3. фактори на ОС – 18% за работната среда ( а. физични, шумовибрации, лучение, прах; б. химични и в. биологични ). 2% на екологични фактори; 4.медицински работници – грешки на мед.служба – 10%.