Лекции по Медицина

4. Увреждания от твърди тъпи предмети

Твърдите и пъти предмети са тези които нямат резливи и остри върхове. Уврежданията от тези предмети се образуват по следните 4 механизма на действие на тъпия предмет : удар, притискане, разтягане и триене.
Увреждания от твърди и тъпи предмети :
1. охлузване – нарушаване на целостта на епидермиса , понякога и със засягане на папиларния слой на кожата. Те биват различни според форма , големина ,вид , цвят , и механизъм на образуване / 1. при косо действие на твърдите и тъпи предмети върху кожата , при което епидермисът се свлича, 2. при силно и продължително притискане на кожата, 3. при постепенно опъване на кожата се получават повърхностни напуквания , които дават после картина на охлузване /
2. кръвонасядане / насиняване / = инфилтрирането на тъканите с кръв от разкъсани малки кръвоносни съдове под действието на кръвното налягане. Те се получават по механизма на притискане и разкъсване на съдовете , при дърпане , при захапвания със смучене и други.
Кръвонасяданията биват повърхност-ни и дълбоки и формата им най-често е закръглена и също се характеризират с промяната в цвета си от червено –син в началото към моравочервен на по късен етап.
3. Рани = нарушаване целостта на кожата и подлежащите тъкани . получават се по механизма на притис кане , разтягане, разместване , смачкване или разкъсване на тъканите .
а/ разкъсно –контузна рана – ако ударът е причинен от тъп предмет с по-широка или по –тясна плоска повърхност /дъска , тъпа част на брадва/
б/ цепковидно-контузна рана – ако ударът е причинен от тъпоръбест предмет, който има добре очертан прав ръб / ръб на дъска, четереръбест метален лост и др./
в/ неправилна разкъсно-контузна рана / звездоподобна рана / - ако е нанесен удар с тъп предмет със сферична повърхност / гира , заоблен камък и др. /
г_/ дълга цепковидна рана – ако ударът е причинен от предмет с цилиндрична форма и с малък диаметър / напр. желязна тръба /
4. Увреждания на костите и
главата :
Фрактурите биват : пълни = когато целостта на костта е прекъсната напълно и непълни , когато прекъсването е частично ,открити , когато счупването се съпровожда с нарушаване на покривните тъкани и закрити , кога нарушението на костта е придружено със запазена цялост на покривните тъкани , едностранни , двустранни , единични , двойни , множествени , раздробени, напречни, коси , надлъжни, спираловидни , с формата на буквата „Т” или „У”.
Фрактурите на главата биват :
Пропуквания, раздалечаване на шевовете, импресионни / целият участък в областта на фрактурата е най-силно хлътнал, с концентрично наредени пукнатини, равномерно пресечени с радиални /, депресионни /костният фрагмент хлътва в черепната кухина /, стъпаловидни / когато действащата повърхност на предмета удря с тъпия си ръб , който хлътва по-дълбоко , като се очертава формата на ръба/, дупчести / при значителна сила и когато действащата повърхност е по-малка от 16 кв. см./, улейобразни / когато предметът е с продълговата , ръбеста или цилиндрична действаща повърх-ност /, при двустранно притискане на черепа.
В зависимост от механизма на образуване различаваме следните видове фрактури : от огъване, притискане, усукване и откъсване .
5. Увреждания на мозъка . Те биват:
Сътресение / комоцио / , натъртване , притискане , нараняване и разкъсване на мозъка.
6. Увреждане на вътрешни органи :
а/ разкъсвания - възникват или в резултата на пряк удар или при притискане на тялото / напр. прегазване / или при неговото сътресение / напр. при падане от висока /
б/ Смачкването на вътрешните органи възниква при силно притискане на съответната част от тялото , особено между два масивни твърди предмета
в/ откъсвания и разкъсвания на вътрешните органи настъпват под въздействието на голяма сила / притискане между буферите на влак, падане от високо/. Откъснатите органи не само се разместват , но могат да излязат и през естествени отверстия или получени разкъсвания навън / напр. откъснати бели дробове могат да бъдат изтласкани през устата /