Лекции по Медицина

17. Удавяне

Удавянето е механична асфиксия вследст¬вие запушване на дихателните пътища с теч-ност (най-често вода) или полутечна, кашеста материя с различна гъстота.Понякога, макар и рядко, течната материя, в която човек попада и се удавя, може да има някои по-особени физически качества или хи¬мични свойства, които биха могли да имат значение за механизма (генезата) на настъпване на смъртта.
За да настъпи удавяне, не е необходимо цялото тяло да бъде потопено под водната повърхност. Достатъчно е да попадне само ли¬цето (носът и устата) на човека в течността, за да се удави, както се случва при деца или възрастни при епилептичен припадък, изпадане в безсъзнание, тежко алкохолно опиване и др.
Механизмът на настъпване на смъртта при удавяне обикновено протича по класическата форма на стадийност. Попадналият в теч¬ността човек, чувствувайки угрозата от удавяне, активно се бори за запазване на живота си: чрез движения на ръцете и краката той се опитва да изплува, прави дълбоки вдишвания, а когато попадне под водната повърхност, волево задържа дишането (п р е д а с ф и к т и-чен стадий). Това задържане на дишането продължава от 30 — 40 секунди, а у тренирани до 90 секунди. Ако човек не може да изплу¬ва, дишането се възобновява вече под водата, поради рефлексно драз¬нене на дихателния център от натрупалата се в кръвта въглена кисе¬лина. Започват дълбоки, учестени вдишвания, при които в белите дробове попада течност. Течността раздразва слизестата обвивка на трахеята и големите бронхи, предиз¬виква кашлечни рефлекси, които улесняват още повече нахлуването на течността.. Целият процес на удавянето продължава около 4 — 5 минути.
При външния оглед на трупове на удавени се наблюдава: дребно мехуреста белоснежна пяна около носа и устата, цианоза на лицето и по-рядко бледност на кожата , подпухване на лицето. В зависимост от времето на престояването на трупа във водата и температурата се наблюдават различни по вид мацерацнонни промени : а) след 3 до 8 часа престой на трупа във вода епидермисът по края на пръстите се набръчква и избледнява; б) след 2-то денонощие избледнява кожата по дланите и възглавничките на пръстите и на стъпалата на краката , в) след 5—8-ия ден измененията се разпространяват и по гръбначната повърхност на ръцете (китките и пръстите); кожата е набръчкана, набъбнала, бледа, т. нар. „ръка на перачка"; г) след 10 — 18 дни, понякога и по-късно, епидермисът на ръцете и стъпалата заедно с ноктите и космите се отделя или идно с образуване на т. нар. „ръкавици на смъртта” и „цървули иа смъртта
. Нерядко при външния оглед се установяват и следи от механич¬ни увреждания (от скали или от влачене и удари от плавателни съ¬дове, предмети и др.).. Удавянията са най-често нещастни случаи. По-редки са само¬убийствата,като не са изключени и убийства чрез удавяне. Самоубий¬ците понякога окачват по себе си тежест или изпълват джобовете и крачолите (предварително превързани) с пясък, камъни и др. с оглед тялото им след време да пе изплува и да не бъдат разпознати. За да се задържи трупът на дъното на водния източник е необходимо да се привърже тежест не по-малка от половината на теглото на тялото. Укриване на трупа по този начин почти е невъзможно, тъй като по* ради гниенето отделните части на трупа се откъсват и пак изплуват.
Смърт във вода. За такава смърт говорим, когато смъртта настъпи във водния източник, вследствие на различни причини, каквито могат да бъдат:
1. Болести (например от инфаркт на миокарда, кръвоизлив в мозъка н др. болестни причини).
2. Рефлекторни, вследствие попадане в студена вода (настъпва алергичен шок и смърт), удар на коремната област върху водната повърхност и дразнене на рецептори на кожата и дихателни¬те пътища от особените качества на течността (силно кисела, парлива и др.).
3.Механични — от увреждания по главата или тялото, получени преди или след падането във водата. Например при удар на главата в скали или други твърди тъпи предмети може да настъпи мозъчно сътресение със загуба на съзнанието, счупване на черепни кости с наранявания на мозъка, които неминуемо сами по себе си довеждат до смъртен изход.
При смърт във вода, в зависимост от бързината на настъпването на смъртта, може да има или да няма явления на механична асфик¬сия от удавяне.
Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при смърт от удавяне:
1. Коя е причината за настъпилата смърт. Дали се касае заудавяне, за смърт във вода (от какво) или за мъртво тяло, попаднало{хвърлено) във водата. 2. В каква среда е станало удавянето. 3. Какви обстоятелства са благоприятствували удавянето (опиване, болести и др.). 4. Колко време трупът е престоял във водата. 5. Има ли увреждания по трупа, какъв е техният характер и ако са прижизнени — тяхното отношение към настъпилата смърт.