Лекции по Медицина

10. Технологии на рехабилитация на лица с физически увреждания

1.Поддържаща медикаментозна терапия – спазване на постоянен лекарствен прием.
2.Физикална терапия – занимава се с профилактика и лечение на заболявания на опорно – двигателния апарат, нервната, дихателната и сърдечно съдовата системи чрез използването на естествени и преформирани физикални фактори. Към естествените физикални фактори се отнасят топлината, светлината, водата, студовия фактор, ръчния и апаратен масаж и лечебните упражнения и техники. Към преформираните физикални фактори се отнасят лазертерапията, магнитотерапията, различните токове, използването на ултразвук с лечебна цел и др.
-Масаж – стимулира на нервите и нервните окончания и предпазва от хипотрофия и атрофия на мускулните влакна при хора страдащи от парези, парализи и ставни проблеми водещи до обездвижване.
-Термомасажна терапия – използва се при шипове, скулиоза, дископатия. Лечението съчетава мануална терапия, инфрачервена топлина и моксотерапия – топлинна акупресура в биологично активни точки от китайската медицина.
-Юмейхо терапия - в превод означава „ увеличаване жизнените сили на организма чрез завръщане към природата. Това е универсална лечебна методика, съчетание от китайската шаолинска терапия и японската народна медицина. Стоте похвана на юмейхо терапията представляват редуващи се техники за наместване на хълбока, гръбнака, ставите, както и притискащо разтриващи техники. При изпълнение на тези техники се обръща внимание на феномена „ пукане” в ставата като израз на лечебен ефект. Прилага се при заболяване на опорно – двигателния апарат, на сърдечно съдовата, дихателната и др. Системи.
-Кундалини йога е в основата на произхода и обособяването на всички останали видове йога и в този смисъл тя ги обединява в своята методика. Има много силен ефект върху всички аспеки на личността – физически, емоционален, умствен и духовен. Основава се върху физическа практика, финни дихателни техники и интегрира релаксация и медитация. Има ползотворно влияние върху нервната система, гъвкавостта на гръбначния стълб и тонуса на мускулната маса.
-Кинезитерапия – буквално означава лечение чрез движение. Още Комфуция през 2700 г. пр. Хр. показва значението на определени позиции на тялото, които водят до превантивен и терапевтичен ефект. Хипократ (5 – 4 в. пр. Хр.) назовава диетологията и гимнастиката като основните стълбове на медицината.
-Видове кинезитерапия – местна и обща
*Местна – всички въздействия се отнасят директно към засегнатия орган и избора какво точно терапия да се приложи зависи от функционалното състояние и конкретната цел.
*Обща кинезитерапия – упражнения за части от тялото, които не са обхванати от болест.
Методи на кинезитерапията – ефективни специализирани начини на диагностика и лечение в които се ползват специфични техники създаде въз основа на най – новите познания по анатомия и физиология, проектирани за отсраняване на конкретни дисфункции.
1.Проприоцептивно нервномускулно улесняване – използване и мобилизиране на всички двигателни резерви за възпроизвеждане на нормалната функция нарушена в хода на неврологични или ортопедични заболявания.
2.Метод на McKenzie – сгъващи и разгъващи техники за лечение и диагностика на причините за болки в гърба.
3.Метод на Бобът и метод на Войта – използват се за рехабилитация на деца и възрастни с неврологични заболявания.
4.Калтенборн ивент – за отстраняване на ставни дисфункции, придобити в хода на ортопедични заболявания. Това са специални пасивни движения и терапия на околоставните тъкани.
Логопедия – наука, която изучава нарушенията на речта и езика, както и разработва терапевтични методи за реодоляването им. Комуникативните нарушения засягат говора и езика. Могат да се проявят, както при четене и писане, така и ри невербалното изразяване на жестове и мимики.
Зрителна рехабилитация – цели третиране и максимално ефективно използване на остатъчното зрение в обученията по ориентиране и мобилност. За напълно загубилите зрение граждани все по – широко навлиза електрониката – ултразвукови очила, gps – навигация. Центровете са оборудвани с най – съвременна техника и разполагат със специалсти, които обучават незрящите да работят с нея.
Трудотерапия – назначава се от невролози, психиатри, ортопеди с цел трудовите процеси, в съотвествие с медицинските показания да послужат за пълно или частично възстановяване на работоспособността , в много случаи и за адаптиране към нов вид трудова дейност. Прилага се при пациенти с хронични физически заболявания, с вродени и придобити физически увреждания, психиатрчни заболявания и психични разтройства. Основната задача на трудотерапевта е да подпомогне лицето да се реадаптира към изпълняването на ежедневните дейности, както и да се върне към трудовата си среда, а при необходимост и да се преквалифицират. Той трябва и да го насочи към подходящи социални групи за взаимопомощ, към различни организации, сдружения, институции.