Лекции по Медицина

29. Болест на Паркинсон

Това заболяване е едно от най-разпространените заболявания на НС.

1.Етиология-причините за болестта самного разнообразни,но някопи все още спорни.Като основни етиологични фактори се приемат инфекции-летаргичен енцефалит,малария и др.,съдови процеси намозъка-атеросклероза,хипертонична болест,интоксикаций с въглероден окис,манган,олово и др,травми на гл.мозък,тумори,смущения в обмяната и др.Те могат пряко или косвено да предизвикат увреждане на ЦНС.Роля играят също пола,възрастта,трудавата дейност и др.Увредите са локализирани в едни и същи мозъчни структури.Касае се за тъканни промени с характеристика на ганглийна дегенерация главно в substantia nigra и globus pallidus.

2.Клинична картина -Типична е независимо от причините,отключили заболяването,тъй като се установява един и същ патоморфологичен субстрат.
Заболяването започва постепенно.Появява се статичен паркинсонов тремор отначало в едната ръка,като постепенно обхваща 4 крайника и главата.Едновременно с това се развива мускулна спастичност от рогиден тип.Настъпват скованост на движенията,спонтанната волева двигателна активност силно се редуцира и се фиксират характерната паркинсонова поза и походка.Отпадат физиологичните синкинезии,лицето е амимично.Писането е влошено,говора е тих,монотонен,бавен.
В клиничната практика се различават два основни вида паркинсонизъм-първичен(болест на Паркинсон), и вторичен (симптоматичен Паркинсонизъм)
- Идиопатичен паркинсонизъм-кл.форма,при която настъпва първичен дистрофично-дегенеративен процес на палидо-нигралната система.Счита се,че за неговото развитие е съществен наследствения фактор.Най-ранен симптом са повишаването на муск.тонус и постепенно нарастващ тремор на крайниците.
- Съдов(атеросклеротичен)паркинсонизъм-Настъпва при хронична съдово-мозъчна недостатъчност в напреднала старческа възраст.Патологичните промени в съдовата система на гл.мозък стоят в основата на поражението на палидо-нигралната система. Обикновено се развива след 50-годишна възраст.
- Постенцефален паркинсонизъм-Тази форма се развива след прекаран епидемичен енцефалит на Economo.Започва в по-млада възраст след различен период,след началото на епидемичния енцефалит.Характерни за кл.картина са гърчове,остатъчни парези на ЧМН.
- Травматичен паркинсонизъм –Непосредствената причина са тежки закрити черепно-мозъчни травми.

3.Лечение- прилагат се антипаркинсонови медикаменти.
Задачи на ФТ са да намали болестно повишения мускулен тонус,да предотврати оформянето на контрактури,,както да създаде оптимална походка и самообслужване.За подобряване на мозъчното кръвообръщение се прилагат дециметрови вълни,за въздействие върху паравертебралната мускулатура с оглед преодоляване на порочната кифотична поза се препоръчват синусоидално модулирани токове. При ригидна форма може да се приложи електрофореза.
Двигателната програма трябва да включва серия от подбрани упражнения,които се извършват ежедневно,с обща продължителнос 60-90 минути(с интервал за почивка м/у упражненията)упражняване на някакъв спорт.Кинезитерапевтичния комплекс трябва да бъде изпълняван ежедневно.За упражняване на мимиката и говора болния извършва гримаси пред огледалото.Добре е да се правят упражнения за писане и рисуване в едър план.
При добре съставена лечебна програма,която вкл. Физикални средства,болния може в продължение на години да бъде в добро състояние,включително и трудоспособен.За това е необходимо ежегодно да провежда поддержащо лечение с физ.средства,системно да спазва хигиенно-диетичен и двигателен режим.