Лекции по Медицина

16. Дискоординационна система

При увреждане на вестибуларния апарат настъпва атаксия (залитане) към страната на увреждането и световъртеж.
1.При увреждане на дълбоката сетивност болния е много нестабилен поради което стъпва с разтворени крака.Той страда от недостиг на информация за положението на крайниците в пространството. Характерно е за алкохолния полиневрит и други заболявания.
2.При увреждане на малкия мозък болестните прояви са различни зависимост от локализацията на болестния процес.
- При засягане на вермиса настъпва разстройство в равновесието. Болния ходи като пиян, залитайки във всички посоки.
- При увреждане на някой от малкомозъчните хемисфери болния залита към овредената страна, невъзможност да достигне целта, невъзможност за бърза и последователна смяна на дадено движение, интенционен тремор.
- При увреждане на челния дял на мозъчната кора се получава залитане в обратната страна.
3.Синергии- съдружествени движения. Появяват се като допълнителни движения при осъществяването на едно движение. Такива съдружествени движения се наричат физиологични синкинезии.Например при ходене ръцете извършват махалообразни движения, съдействат за запазване на равновесието на тялото. При увреждане на някой структори, като субстанция Нигра или малкия мозък синкинезиите изчезват. При някой невролгични заболявания могат да се появят синкинезии, които не се срещат при здрави хора. Такива са флексорната и екстензорната синергия при увреждане на пирамидния път и феномена на тройното сгъване. Походката и говорът са пряки свързани с двигателната дейност. Респираторно с мускулната сила тонуса и координацията. Различават се няколко вида патологични походки:
- Спасично-паретична походка- оформя се след едностранно или двустранно увреждане на пирамидния път. Например при хемипареза е повишен мускулния тонус на екстензорните мускулни групи на ДК, колянната флексия е недостатъчна. Болния докосва пода първо с пръсти и стъпва на външния ръб на стъпалото. При значителна спастичност на аддукторите при ходене краката се прекръстосват (ДЦП).
- Вяло-паретична походка- настъпва при увреждане от периферен тип, силно затруднена е дорзалната флексия в глезенна става поради което болния сгъва значително коляното.
- Атактична походка- оформя се при увреждане на координацията, изразява се в нестабилност и залитане, която е в неопределена посока. Увреждането в челния дял на кората води до залитане в обратна на поражението страна, тъй като всеки дял е свързан с противоположната малкомозъчна хемисфера.