Лекции по Медицина

14. Екстрапирамидни синдроми

Синдроми при увреда на централните ганглии. Централните ганглии са ядра намиращи се в диенцефолона и мезенцефалона,който са част от екстрапирамидната система.При увреда на едно от ядрата настъпва срив в цялостната дейност на екстрапирамидната система,в резултат на което се оформят различните екстрапирамидни синдроми.

1.Паркинсонов синдром.Болестните причини могат да бъдат от различно естество като:възпаление,атеросклероза,травма.хронични отравяния с СО, алкохол и други. Поради списифичната си клинична катина го наричаме още хипертонично-хипокинетичен синдом.Към този синдром спадат:повишен мускулен тонус по ригиден тип,хипокинезия и брадикинезия,паркинсонова поза,масковидна мимика на лицето-забавени са мимическите реакции.Статичен тремор.Пулсионни прояви-невъзможност на болния да запази равновесие,когато е изведен от покой.

2.Неостриарен синдром. Той се наблюдава при нарушаване на връзките между неостриума,талуса и червеноро ядро.Класифицира се в следните разновидности:
- хипотонично-хиперкинетичен- съчетава мускулна хипотония с неволеви, неритмични разхвърляни движения.
- Дистонично-хиперкинетичен. Хиперкинезиите обхващат предимно крайниците и мускулатурата на лицето. Усилват се при опит за волеви движения.
- Торзионен спазъм- изразява се в бавно тонично извиване на цялото тяло по неговата ос.
Мапкомозъчни синдроми-синдром на мапкомозъчния червей-при него основната проява е атоксия,която се изразява в тежко увреждане на авновесието.Болният залита в неопределена посока като пиян.Болестни прояви при този синдром са следните:
- Атоксия-обхващаща дисталните части на крайниците.Асинергия-изчезват физиологичните синкенезии.
- Интенсзионен тремор. На страната на поражението се явява лек тремор, който се усилва при пасочено движение.
- Нистагъм-своеобразен интенционен тремор на очните ябъки
- Мускулна хипотония-установява се на страната на увредата.Говорът на болния се променя и става насечен,това се далжи на разтроена кординация на говорните мускули