Лекции по Медицина

39. Епилепсия

Епилепсиите са хронични заболявания на главния мозък с различна етиология, характеризиращи се с повтарящи се пристъпи, възникващи на базата на свръхвъзбуда на определена популация неврони и проявяващи се с различни преходни клинични (двигателни, сетивни, автономни, психични и поведенчески) и електрофизиологични прояви. Епилепсията е разпространена във всички раси и засяга почти еднакво двата пола.
Етиология- Епилепсията е мултифакторно заболяване, развиващо се при
взаимодействието на няколко фактора, които при отделните й форми имат различна тежест. Около 50% от епилепсиите започват до 10, а 75% - до 20 годишна възраст. Нарушение в белтъчно – азотната, водно – солиевата и въглеродната обмяна. Нарушение в мозъчната обмяна, намалено съдържание на норадреналин и серотонин При епилепсията имаме – епилептичен пристъп, епилептично огнище, гърчова готовност определено функционално състояние на мозъка.
- Родова травма на мозъка
- Травмена болест на мозъка
- Епилепсия при интоксикация и разтройства в обмяната
- Съдова епилепсия

2. Клиника:
- Голям (генерализиран) припадък, настъпва възбудни огнища в мозъчната кора.
• Начална фаза – фаза на предвестниците – болния получава различни смущения - зрителни, слухови, мирисни, изтръпване на крайниците
• Тонична фаза – екстензорен гърч на крайниците, гърч на дихателната и дъвкателната мускулатура. Продължава от 20- 30сек до 1 минута.
• Клонична фаза – болният е силно цианотичен. Участват мускулите на трупа, крайниците и лицето. Продължава 2-5 минути
• Акинетична фаза – болният е в пълна кома, не помни за случилото се, чувства се отпаднал и с главоболие.
- Малък припадък – трае 3-5сек
• Психични синдроми :
- Болните са емоционално неустойчиви
- Дистрофия
- Раздразнителни и неадекватни
- Мнителни и егоцентрични
Проявяват се жестокост с черти на садизъм.

3. Лечение: Комплексно, диети, без емоционално натоварване, сън 8-10h, ФТ –електросън, топли, влажни обвивания имат релаксиращ ефект, УВЧ, галванизация, УВО по хода на гръбначния стълб.