Лекции по Медицина

4. Гръбначен мозък. Стволови синдроми

Анатомията на нервната система се състой от среден мозък, мост и продълговат мозък.

Среден мозък (mesecephalon)- съединява междинния мозък с варолиевия мост и малкия мозък. Състой се от две части:

1. Четирихълмие- важен рефлекторен център, в които са разположени рефлекторните слухови и зрителни ядра и ядрата на около моторния и трохлеарния нерв.

2.Мозъчни крачета (crura cerebri) в които са разположени всички проводни пътища и черна субстанция (substantia nigra). През мезенцефалона преминава мозъчния акведукт, наречен още Aqueductus cerebri, съединяващ 3 и 4 смотахче. Между горните възвишения и четирихълмието разположена пинеалната жлеза.

3.Мост (pons varoli) се съединява напред и нагоре с мозъчни крачета на средния мозък, надолу преминава непосредствено в продълговатия мозък, а чрез двете малкомозъчни крачета се съединява с малкия мозък. През тези крачета преминават нервните влакна, които започват от понтинните ядра и образуват втория неврон на важния път, съединяващ главния, малкия, средния и гръбначния мозък. В моста се намират ядрата на лицевия и отвеждащия нерв, разположени между влакната на двигателния (пирамидния) път. Задната повърхност на моста образува пода на четвърто стомахче.

4.Продълговат мозък- (medullas oblongata) е най-задната част на главния мозък и представлява анатомичо продължение в черепна кухина на гръбначен мозък,а на горе преминава в моста. Чрез двете долни мозъчни крачета се саединява с малкия мозък. По средата на предната повърхност се вижда една надлъжна бразда, встрани от която има две изпъкналости (пирамиди), а още по встрани се вижда друга изпъкналост наречена булбарна олива. По средата на задната повърхност на продалговатия мозък има една надлъжна бразда, встрани от която се намират задните стълбци, продължение на едноименните стълбци на гръбначния мозък. В продълговатия мозък се намират ядрата на подезичния, гълтачния и блуждаешния нерв, важни симпатикови и парасимпатикови вазомоторни респираторни ядра.

5.Стволови синдроми:
а)Синдром на увреда на парасимпатиковите влакна в състава на n.oculomotorius. Развива се оphthalmoplegia oculomotoria interna.
Налице е мидриаза и пълна зенична неподвижност от засегнатата страна.
б) Синдром на увреда на парасимпатиковите влакна в състава на n. facialis и n. glossopharyngeus. Получава се нарушение в секрецията на слъзните, слюнчените жлези и тези в назофаринкса.
в) Лезията на n. vagus е свързана с нарушена парасимпатикова инервация на торакалните и абдоминални органи.