Лекции по Медицина

13. Организационни мерки против слепотата

Очен преглед се препоръчва при поява на каквито и да е зрителни проблеми, независимо от какъв характер са. Зрителните нарушения, дори и най-безобидните наглед винаги изискват преценка от специалист. Консултацията с офталмолог е особено наложителна, ако симптоматиката се е развила за кратък период от време. Много хора нямат абсолютно никакви оплаквания от очите и смятат, че нямат и очни проблеми. Препоръчва се първия профилактичен очен преглед, включващ измерване на очното налягане, да се направи на около 40 години. Това е времето, когато повечето хора се нуждаят от първите очила за четене и усещат необходимост от корекция на зрението си.