Лекции по Медицина

28. Множествена склероза

МС е хронично възпалително автоимунно заболяване на ЦНС, което се характеризира с пръснати плаки на демиелинизация в бялото вещество на главния и гръбначния мозък.

I.Етиология-Причините и точните механизми на развитие все още не са изяснени окончарелно.Счита се,че се касае за инфекциозно-алергично заболяване,което в начални стадий се отключва от инфекция.Наред с факторите на клетъчно-хумералния имунитет по време на заболяването оказват влияние т.нар. параалергични фактори, които изменят нетипично имунната реактивност на организма.Това са вирусни инфекций,ендокринни фактори,преохлаждане.

II.Патологоанатомия-макроскопски в различни отдели на главния и гръбначния мозък се откриват склеротонични плаки, имащи вид на петна със сиво-розов цвят с различна големина и плътна консистенция. Тези промени се развиват в бялото вещество на гръбначния мозък, мозъчния ствол, малкия мозък. Първоначално настъпва набъбване на миелина с последващ разпад при запазване на аксоните.Това позволява възобновяване на миелина, което обяснява наблюдаваните в хода на заболяването периоди на подобрение.

III.Клинична картина-разпръснато засягане на бялото вещество на главния и гръбначния мозък обуславя полиморфността на клиничните синдроми.Според Божинов те могат да бъдат систематизирани :
1.Двигателни синдроми
А) от засягане на пирамидния път:
-спастични хеми,моно и парапарези(плегий)
-липса на коремни и кремастерни рефлекси
Б)От засягане координационните системи
В)От засягане на проводниците на ЧМН в моста и продълговатия мозък
(двойно виждане, парализа на очедвигателния нерв )
2.Сетивни синдроми
А)Зрителни смущения
Б)Смущения на общата сетивност(парастези)
3.Вегетативни синдроми
А)Транзиторни мехурни смущения –по рядко
4.Психични синдроми
А)Най-често еуфория,намалена критичност,рядко деменция
5.Ликворен синдром
Двигателни явления-дължата се преди всичко на засягането на пирамидния път.
В зависимост от мястото на увреждане се получават квадри,хеми или парапарези,които носят белезите на централна парализа. Координационните смущения са важна проява на кл. Картина на мултипленната склероза, като най-често те са съчетани с прояви на пирамидно увреждане.Основните координационни смущения се оформят в триадата на Шарко-нистагъм,интенционен тремор,и скандиран говор.Съчетаването на спастична парализа с координационни разтройства оформя характерната спастично-атаксична походка при мултиплената склероза,която е един от основните проблеми в рехабилитацията на тези болни.
В кл.картина на мултиплената склероза се наблюдават и сетивни нарушения,които са второстепенна проява на заболяването.Те могат да бъдат смущения в централното зрение и цветоусещнето поради неврит на зрителния нерв.Вегетативните явления не са чести при мултиплената склероза.Обикновено се изразяват в преходни нарушения във функцията на тазовите резервоари. В зависимост от съчетанието на отделните синдроми,което зависи преди всичко от локализацията на плаките в ЦНС,се оформят няколко кл.форми:
Церебро-спинална-най-честата кл.форма.Процесите на демиенилизация с в главния и гр.мозък.
Предимно стволова форма-типична е триадата на Шарко,към която се прибавят прояви отувреждането на пирамидния път с наличие на спастично-актична походка.
Предимно спиналната форма-според локализацията на плаките в шийните,гръдните или поясно-кръстните отдели на гр.мозък кл.картина е различна.

IV.Лечение-ФТ заема значително място в цялостната рехабилитационна програма на болести с мултиплена склероза.Прилагат се дългосрочни кинезитерапевтични програми,които имат за цел борба мускулната спастичност,обучение в ходене и ДЕЖ.За понижаване на мускулния тонус са показани вани в съчетание на лечебна гимнастика под вода,масаж,понякога криотерапия.
От преформираните физикални фактори се препоръчват УВЧ токове в областта на бъбреците или ултравиолетово облъчване по хода на гр.стълб-цели се повлияване на неспецифичната имунна резистенност на организма.